TARİHÇEMİZ

1828 yılında, Belçika’nın Anvers şehrinde, Deniz Sigortacılığı konusunda hizmet vermek amacıyla bir Danışma Bürosu olarak kurulduğumuzda misyonumuz şuydu: deniz taşımacılığı alanında çalışan sigortacıları dönemin ticaret merkezlerinde geçerli olan sigorta primleri hakkında bilgilendirmek ve onlara gemiler ile ekipmanları hakkında kesin bilgiler sağlamak.

 

1829 yılında Bureau Veritas adını alan şirket, 1833 yılında merkezini Anvers’den Paris’e taşıdı.   

 

Fabrika ekipmanlarının gözetimi, o zamanlar gelişmekte olan demiryollarının yapımında kullanılan malzemelerin denetimi gibi yeni alanlarda da faaliyet göstermeye başlayan şirket, 1922 yılına gelindiğinde Fransız Hükümeti’nce, havacılık sertifikasının verilmesi için gerekli kontrolleri yapmak üzere görevlendirildi. Hava ve deniz taşımacılığının yanında, kara taşıtlarının da denetimi için bünyesinde bir birim oluşturan Bureau Veritas böylece otomotiv sektörüne de girmiş oldu.

 

 

 

Kuruluşumuzdan bu yana yaptığımız nedir? Başarılı bir gelecek için çok yönlü hizmetler sunmak…

 

 

Tarihimize ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz

1828, Şirketin doğuşu 

1830-1980 Şirketin gelişimi ve daha çok müşteriye hitap eder hale gelmesi

1980-1990 Girişimcilik Yılları

1990-2000 Stratejik Vizyon ve Şirket Alımları

2000- …… Faaliyet Alanlarının Genişlemesi ve Ayrılması 

 Ve Tartışmasız Liderlik

 

 

 

1828, Şirketin Doğuşu

 

1821 yılının kış aylarında Avrupa kıtasının kıyılarını vuran şiddetli fırtınalar yaklaşık 20.000 kişinin ölmesine, 2.000 kadar geminin de alabora olmasına ya da ağır hasar görmesine neden olmuştu. Durum, sigorta şirketleri için felaket olarak nitelendirilebilirdi. Pek çoğu, bu nedenle iflas etti. Yeni sigorta şirketlerinin kurulmasıyla, iflasın eşiğine gelenler için mevcut piyasa koşullarında rekabet etmek iyice zorlaşmıştı. Işte bu kritik dönemde dönemin iki sigortacısı, Alexandre Deleyahe ve Louis van den Broek ile sigorta aracılığı yapan Auguste Morel tarafından Deniz Sigortacılığı Danışma Bürosu (Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes) kuruldu.

 

1828 yılında, Belçika’nın Anvers şehrinde kurulduğunda şirketin tek misyonu şuydu: deniz taşımacılığı alanında çalışan sigortacıları dönemin ticaret merkezlerinde geçerli olan sigorta primleri hakkında  bilgilendirmek ve onlara gemiler ve ekipmanlar hakkında kesin bilgiler sağlamak.

 

Şirketi benzer kuruluşlardan farklı kılan şey, kullandığı yeni yöntem ve tekniklerdi.

 

Bu yeni yönteme göre, sefer güzergahının ve taşınacak yük miktarıyla yolcu sayısının belirlenmesiyle, her bir gemi için belirli bir risk notu (3/3, 2/3, 1/3 gibi) hesaplanmaktaydı. Bu oran, geminin yapısal tasarımı, malzeme kalitesi, yaşı, yapmış olduğu kazalar ile gövde ve donanımlarının bakım durumları gibi birçok faklı kriter hesaba katılarak elde edilmekteydi.

 

Şirket, 1829 yılında Bureau Veritas adını aldı ve ilk başta kayıt altına aldığı 10.000 kadar geminin bilgilerini elden geçirerek, tekrardan düzenledi. Gerçeği simgeleyen kadın figürü de, o yıllarda amblem olarak kullanılmaya başlandı.

 

 

1830-1980 Şirketin Gelişimi ve Daha Çok Müşteriye Hitap Eder Hale Gelmesi

 

 

1830 yılında Paris’te, şirketin bir şubesi açıldı. Bu şubenin faaliyetleri kısa zamanda o kadar arttı ki, üç yıl sonra merkez ofis Paris’e taşındı.

Şirket, yeni geliştirdiği sistemle büyük bir çıkış yakalamıştı. 1830 yılında Sigortacıların yayın organında çıkan şu yazı da bunun kanıtı niteliğindedir:

“Bureau Veritas’ın uygulamaları, ne Fransa’daki ne de başka bir yerdeki uygulamalara benzemektedir. Onların rehberliği, hem sigotacılar hem de deniz ticareti yapanlar için faydalı ve gereklidir. Yaptıkları işin faydalı olmasının yanında kamu yararını gözeten bir özelliği de vardır. Bu nedenle, niçin merkezi otoritenin koruması altında olmadıklarını ya da en azından niçin destek görmediklerini anlamak mümkün değil.”

 

Bureau Veritas’ın varlığı farklı alanlara da konu olmuştu. Şirketin adı, Jules Verne’nin şu üç romanında geçmektedir:

-              “Denizler Altında 20.000 Fersah” (1869)

-              “Esrarlı Ada” (1874)

-              “Chancellor” (1875)  

 

ve Bureau Veritas adı, 20. yüzyılın başında, Larousse Ansiklopedisi’ne ve Webster Sözlüğü’ne girdi.

 

 

Dünya Çapında Gelişme

Bureau Veritas’ın gelişiminin en açık kanıtı; önce Avrupa’da, sonra Amerika’da ve en nihayetinde dünya üzerindeki belli başlı limanlarda hizmet vermeye başlamasıdır.

 

Sanayi Devrimi’yle birlikte Bureau Veritas’ta hizmet verdiği alanları genişletmiştir. Demir ve çeliğin gemi yapımında kullanılmaya başlanması sonucu, kullanılan malzemelerin kontrol ve analizi de son derece önemli olmaya başlamıştır. Şirket, 1910 yılında “Malzeme Testi” hizmeti vermeye başlamıştır. Bu testin amacı, endüstriyel ekipmanlardan dizel motorlara; lokomotiflerden fabrikalarda kullanılan yapı malzemelerine kadar tüm malzemelerin kontrol ve analizini yapmaktır.

 

1922 yılına gelindiğinde Fransız Hükümeti, Bureau Veritas’ı sivil hava taşıtlarının uçuşa elverişli olduğunu gösteren sertifikaların verilmesi konusunda tam yetkili kıldı. (Şirket, denizcilik alanında kendini uzun zaman önce kanıtlamıştı) Yeni kurulan Havacılık Bölümü de, belirli prosedürler çerçevesinde, kural ve standartlara uygun olarak, düzenli aralıklarla sörvey hizmetleri vermeye başlamıştı.

 

Aynı şekilde, Fransız sigorta şirketlerinden gelen otobüs, kamyon gibi kara taşıtlarının denetim ve gözetiminin yapılması talepleri doğrultusunda da 1927 yılında Otomotiv Bölümü kuruldu.

  

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından patlama yapan inşaat faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara yol açması neticesinde sigortacılar, ön-kontrol yapılmadan binaları sigorta etmelerinin zarara yol açtığını gördüler. Bu konuda da piyasanın beklentilerine cevap vermek için Bureau Veritas, “Binalara Yönelik Kontrol Hizmetleri” vermeye başladı.

 

1932 yılında Bureau Veritas, metalurjik ve kimyasal analizler yapmak için Paris’te kendi laboratuvarını kurdu.

 

 

  

1980-1990, Girişimcilik Yılları

 

Bu yıllarda Bureau Veritas, yeni oluşan talepleri karşılayabilmek için bağlı kuruluşlar kurarak farklı alanlarda hizmet vermeye başladı.

 

BIVAC – 1984 yılında Nijerya Hükümeti Bureau Veritas’tan, yaptıkları sevkiyatlarda sevkiyat öncesi gözetim yapmaları talebinde bulundu. Bu, şirket için oldukça yeni ve riskli bir alandı ve kısa zamanda, bu konuda yeterli donanıma sahip olması gerekmekteydi. Hükümetler ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmak için küresel bir hizmet ağı oluşturuldu.

 

BVQI - Kalite konusundaki gereklilikler ve ISO belgeleri birçok şiket için zorunluluk haline gelmişti. 1988 yılında kurulan BVQI, bağımsız üçüncü taraf gözetim hizmetleri vermeye başlayıp, kısa zamanda alanında güçlü ve güvenilir bir kuruluş haline gelmiştir.

 

1990-2000 Stratejik Vizyon ve Şirket Alımları  

 

1995 yılında Bureau Veritas’a katılan iki yeni kurumsal hissedar,  CGIP ve Poincaré Investissement, şirketin faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. O yıllarda, küresel ekonomide de çok hızlı değişikliler yaşanmaktaydı. Asya kıtasındaki ekonomik canlanma ve Rusya ile Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin güçlenmesi sonucunda piyasalar dönüşüm sürecine girmişti. Avrupa ve Kuzey Amerika’da da yaygınlaşan yasal düzenlemelerle birlikte kalite, şağlık, güvenlik ve çevre konularına verilen önem ve dikkat artmıştı. Gelişmekte olan ülkeler, kendi yasal düzenlemelerini ABD ve AB’nin standartlarına uyumlu hale getirmeye başladı. Gelişmiş ülkelerin, dünyanın farklı yerlerindeki tedarikçilerinin kendi kural ve standartlarına uyumlu olmalarını istemelerinden dolayı da tedarik zincirindeki standartlar yükselmeye başladı.

 

Bu zorlu koşullarda Bureau Veritas, önceliğini dış büyümeye vererek, diğerlerine kıyasla daha oturmuş durumda olan piyasalardaki pozisyonunu kuvvetlendirmişti.

 

Şirket Alımları

 

1996, Fransa’daki şirket birleşmeleri açısından önemli bir yıldı. Bureau Veritas da, CEP şirketinin tüm hisselerini alarak, bina ve tesislerin uygunluk değerlendirmesi alanında Fransa’da lider konuma yükselmişti.

 

Sırasıyla 1998 ve 2001 yıllarında sağlam yapılandırılmış iki Amerikan firmasını (ACTS ve MTL) laboratuvarlarıyla birlikte kendi bünyesine katan Bureau Veritas, hizmet yelpazesini genişleterek tüketici ürünlerinin test edilmesi alanındaki konumunu da güçlendirmiştir. Tüketici Ürünleri Departmanımız, kalite güvencesi alanında imalatçılar ve perakendecilere dünya çapında hizmet vermektedir.   

 

 2000- …… Faaliyet Alanlarının Genişlemesi ve Ayrılması 

 

Geride bıraktığımız on yılda Bureau Veritas, piyasanın beklentilerine daha hızlı ve etkin cevap verebilmek ve büyümesini devamlı kılmak için organizasyon yapısında düzenlemeye gitmiş ve faaliyetlerini 8 ayrı iş kolunda sürdürmeye başlamıştır. Bu iş kolları şunlardır:

-          Denizcilik

-          Endüstri

-          Gözetim ve Servisteki Ekipmanların Doğrulanması

-          Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE)

-          İnşaat

-          Belgelendirme

-          Tüketici Ürünleri

-          Hükümet Kontratları ve Uluslararası Ticaret

  

Bureau Veritas 8 faaliyet alanında sürdürdüğü başarılı uygulamalarla rekabette ön plana çıkmayı başarmıştır. Bu başarıyı sağlayan etkenlerden en önemlileri şunlardır:

-          Büyümeye ve gelişmeye açık piyasalara yönelik 8 küresel faaliyet alanı belirlemesi

-          Faaliyet alanlarının tümünde dünya çapında liderlik

-          Etkin ve kapsamlı uluslararası hizmet ağı

-          Yetkili makamlarca ve akreditasyon kurumlarınca onaylanmış teknik uzmanlık

-          Alımlar ve birleşmelerle desteklenen büyüme

 

Özellikle son beş yıldaki şirket alımları Bureau Veritas’ın üç ülkedeki faaliyetlerini önemli ölçüde arttırmasını sağlamıştır. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya’dır.

 

Amerika Birleşik Devletleri

ABD’de daha önce yaptığı alımların ardından 2004 yılında; gümrük tarife kodu doğrulama, programlama, inşaat ve varlık yönetimi ile çevre konularında hizmet veren Berryman & Henigar ve Graham Marcus firmalarının da Grubun çatısı altına girmesiyle Bureau Veritas, ABD’deki konumunu sağlamlaştırmıştır. Ayrıca 2005 yılında, ABD’deki yerel yönetimlere inşaat alanında uygunluk değerlendirmesi hizmeti veren Linhart Petersen Powers Associates (LP2A) firması da Bureau Veritas’ a katılmıştır. OneBeacon sigorta grubu bünyesinde gözetim yapan OneCIS firmasının da devralınmasıyla Bureau Veritas, bu ülkedeki standartlara uygun olarak basınçlı kapların gözetim ve denetimini de hizmetleri arasına katmıştır. Son olarak da 2005 yılında, Clayton & NATLSCO firmasının devralınması; Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre konularında Bureau Veritas’ın mevcut iş hacmini arttırmıştır.

 

İngiltere

Son yıllarda inşaat ve altyapı sektöründeki yatırımların hız kazandığı ülkede Bureau Veritas’ın ilk şirket devralması 2002 yılında The Weeks Grubu’nu kendi bünyesine katmasıyla gerçekleşmiştir. Bu katılım, Grubumuzun bu ülkedeki çevresel ve jeoteknik danışmanlık kapasitesini ve yapı malzemeleri ile kimyasal analizler yapan laboratuvar sayısını önemli ölçüde arttırmıştır. Diğer bir önemli kilometre taşı da İngiltere’deki QHSE hizmetlerinde lider konumda olan Casella firmasının devralınmasıdır

 

Avustralya

2006 yılında Grubumuza katılan Kilpatrick, Intico ve IRC firmaları ile Sağlık, Güvenlik ve Çevre alanlarında sunduğumuz hizmetler ülke çapına yayılmıştır. Intico’nun devralınmasıyla da madencilik sektöründeki gözetim hizmetlerinde güçlü bir konuma gelinmiştir.

  

  

 

Ve Tartışmasız Liderlik

 

Son on yıldaki sistemli büyümemiz ve 50’den fazla şirketi bünyemize dahil etmemiz neticesinde, kendi alanımızda lider konuma yükselmiş ve  Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (QHSE) yönetiminde de olabildiğince kapsamlı ve uluslararası kabul gören uzmanlığa ulaşmış bulunmaktayız.

Bu uzmanlığımızı sizinle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyacağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize Ulaşın

Bureau Veritas

Telefon: +0216 518 40 50

E-mail
 • CEZAYIR
 • ANGOLA
 • ARJANTIN
 • Armenia
 • AVUSTRALYA
 • AVUSTURYA
 • AZERBAYCAN
 • BAHAMALAR
 • BAHREYN
 • BANGLADES
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • BELÇIKA
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVYA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOSTVANA
 • BREZILYA
 • BRUNEI
 • BULGARISTAN
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBOÇYA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • ORTA AFRIKA CUMHURIYETI
 • ÇAD
 • SILI
 • ÇIN
 • KOLOMBIYA
 • KONGO
 • KONGO
 • KOSTA RIKA
 • FILDISI SAHILI
 • HIRVATISTAN
 • KÜBA
 • CURACAO
 • ÇEK CUMHURIYETI
 • DANIMARKA
 • CIBUTI
 • DOMINIK CUMHURIYETI
 • EKVADOR
 • MISIR
 • EL SALVADOR
 • EQUATORIAL GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONYA
 • ETIYOPYA
 • FIJI
 • FINLANDIYA
 • FRANSA
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GÜRCISTAN
 • ALMANYA
 • GANA
 • CEBELITARIK
 • YUNANISTAN
 • GRÖNLAND
 • GUATEMALA
 • GINE
 • GINE BISSAU
 • HONDURAS
 • MACARISTAN
 • IZLANDA
 • HINDISTAN
 • ENDONEZYA
 • IRAK
 • ISRAIL
 • ITALYA
 • JAPONYA
 • ÜRDÜN
 • KAZAKISTAN
 • KENYA
 • KORE
 • KUVEYT
 • LETONYA
 • LÜBNAN
 • LIBERYA
 • LIBYA
 • LITVANYA
 • LÜKSEMBURG
 • MADAGASKAR
 • MALAVI
 • MALEZYA
 • MALI
 • MALTA
 • MORITANYA
 • MEKSIKA
 • KARADAG
 • FAS
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMBIYA
 • HOLLANDA
 • HOLLANDA ANTILLERI
 • YENI ZELANDA
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIJERYA
 • NORVEÇ
 • UMMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPINLER
 • POLONYA
 • PORTEKIZ
 • PORTO RIKO
 • KATAR
 • ROMANYA
 • RUSYA
 • RUANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SUUDI ARABISTAN
 • SENEGAL
 • SIRBISTAN
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVAKYA
 • SLOVENYA
 • SOMALI
 • GÜNEY AFRIKA (CUMH.)
 • ISPANYA
 • SRI LANKA
 • SURINAMLI
 • ISVEÇ
 • ISVIÇRE
 • SURIYE
 • TAYVAN
 • TANZANYA
 • TAYLAND
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNUS
 • TÜRKIYE
 • TÜRKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAYNA
 • BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI
 • INGILTERE
 • AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI
 • URUGUAY
 • ÖZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABVE
 • Ülke Websiteleri
 • AFRIKA
 • Global Websitesi
 • ORTA DOGU
 • GÜNEY DOGU ASYA
İhtiyacınız olan sektör, konu ve / veya servisi seçin
Sektörler

Konu

Hizmetlerimiz