sevkiyat

ıso 28000 tedarik

zinciri için

güvenlik yönetimi

sistemi

ZORLUKLARINIZ

ISO 28000 Tedarik Zinciri için Güvenlik Yönetimi Sistemi , ISO tarafından geliştirilen uluslararası bir standarttır ve tedarik zincirinin güvenlik teminatı için bir çerçeve sunar.

Günümüzün küresel ekonomik ortamında güvenlik yönetimi, endüstrinin tüm alanlarında ve özellikle tedarik zincirlerinde karmaşık bir zorluk haline gelmiştir. Lojistik operasyonlar ve tedarik zinciri ortakları ,dünyada genellikle çeşitli ulusal düzenlemeler ve iş süreçleriyle dağınıktır. Şirketler, potansiyel tehditleri belirlerken, riski değerlendirirken ve işlerinin başarısını etkileyen risk ve tehditleri önlemek için önlemleri uygularken güvenliği sağlamak isterler.

ISO 28000: 2007 NEDİR?

ISO 28000, taşımacılık ve lojistik endüstrilerinin, tedarik zinciri güvenliğine özgü genel olarak uygulanabilir bir güvenlik yönetim sistemine olan ihtiyacına yanıt olarak geliştirilmiştir. Ancak, diğer birçok sektördeki şirketler, güvenlik risklerini değerlendirmeyi, kontrolleri uygulama ve tedarik zincirindeki olası güvenlik tehditlerini ve etkilerini yönetmek için düzenlemeleri hafifletmeyi yararlı bulmaktadır.

Kalite, güvenlik ve müşteri memnuniyeti de bu yönetim sisteminden yararlanmaktadır. ISO 28000 gereklilikleri, tedarik zinciri güvenlik güvencesi için tüm kritik hususları içerir.

Bazı örnekler: finansman, üretim, bilgi yönetimi ve araçları ve konumlar arasında malları paketleme, depolama ve transfer etme tesisleri. Güvenlik yönetimi işletme yönetiminin diğer birçok yönüyle bağlantılıdır. Bunlar, tedarik zinciri yoluyla malların taşınması dahil, güvenlik yönetimini ne zaman ve nerede etkilediklerini doğrudan göz önünde bulundurmalıdır.

çözümlerimiz

Mevcut durum analizinden belgelendirme denetimine kadar ISO 28000 tedarik zinciri için güvenlik  yönetim sisteminin uygulanması süresince destek sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin kuruluşunuz ve faaliyetlerinizle ilgili ve özel olmasını sağlamak için gerekliliğinizi anlamak için zaman ayırırız.

 • Mevcut yönetim sisteminin gözden geçirilmesi, enerji kullanımının gözden geçirilmesi ve uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere ISO 28000 mevcut durum analizi
 • Tedarik zinciri için güvenlik yönetim sistemi geliştirme
 • Eğitim çözümleri
 • Tedarik Zinciri Güvenlik yönetim sisteminin uygulanmasının desteklenmesi
 • Kararlaştırılan aksiyon planına karşı ilerlemeyi izlemek
 • Doğrulama
 • Sertifika öncesi denetim

Faydalar

 • Gelişmiş güvenlik riski değerlendirmesi, varlık koruması ve envanter görünürlüğü ve yönetimi
 • Sürdürülebilir iş geliştirme ve teslimat sürelerinin azaltılması için tedarik sürekliliği sağlanması
 • Tedarik zinciri boyunca artan müşteri memnuniyeti ve iş işbirliği
 • Taşımayla ilgili hırsızlıktan kaynaklanan kayıpların azaltılması
 • Daha kısa gümrük işlem süresi ve azaltılmış ikincil denetimler
 • Diğer ticaret ve tedarik zincirleriyle uyumluluk

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ DENETİM HİZMETLERİMİZİ KEŞFEDİN