biyokutle

biyokütle

enerjisi

Biyoyakıt ve biyokütle, gelecekteki fosil yakıtların kıtlığını öngörmenin yanı sıra, iklim değişikliğini hafifletmek için çözümün bir parçası olarak teşvik edilmektedir. Bureau Veritas olarak biyokütle enerjisi projelerinin ilgili yasal gereklilikleri karşılamasını sağlayan çeşitli hizmetler sunuyoruz.

BİYOKÜTLE VE BİYOYAKITLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ VE YASAL UYGUNLUĞU GÖSTERMEK

ZORLUKLARINIZ

Avrupa, Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde önümüzdeki yıllarda biyoyakıt kullanımı için bu enerji kaynaklarını desteklemeye yönelik mali teşvikler yoluyla yüksek hedefler koymaktadır. Bununla birlikte, biyoyakıt ve biyokütle için teşvikler, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak kalması için tedarik zinciri üzerinde kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken riskler ve sınırlar taşıyabilir. Yönetilmesi gereken ana tehditler, gıda fiyatlarının, ormansızlaşmasının, yasa dışı çalışma koşullarının veya kontrolün Sera Gazı emisyonları üzerindeki olumsuz etkisidir ve hükümetler, STK’lar ve kamuoyu için güven verilmesine ihtiyaç vardır.

ÇÖZÜMLERİMİZ