BV'nin Yeşil Çizgi Hizmet ve Çözümleri

BV'nin Sürdürülebilirliğe Adanmış Yeşil Çizgi Hizmet ve Çözümleri

"İşletmeden işletmeye ve işletmeden topluma” hizmet şirketi olan Bureau Veritas’ın misyonu, kamu otoriteleri, işletmeler ve tüketiciler arasındaki güveni şekillendirmektir. Müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş ve daha sürdürülebilir bir dünya için yolculuklarında daha verimli, daha sistemli ve daha güvenilir olmalarına yardımcı oluyoruz.

Test, denetim ve belgelendirme hizmetlerinde bir dünya lideri olarak, tüm işlerimizde sürdürülebilirliği stratejimize ve tüm organizasyonumuza  dahil ediyoruz. Uzmanlığımızla, müşterilerimize tüm süreçlerinde güvenlik, çevre, sosyal sorumluluk ve ürün veya hizmet kalitesi zorluklarını çözmeleri için hizmet veriyoruz.

Yeşil çizgi hizmet ve çözümlerimiz ile özel ve kamu kuruluşlarının sürdürülebilirlik hedeflerini uygulamaları, ölçmeleri ve gerçekleştirmelerini destekliyoruz:

  • Kaynaklar & üretim : Kuruluşların karbon ayak izlerini azaltma çabalarına yardımcı olarak gezegenin korunmasına katkıda bulunuyoruz. Enerji geçişinde önemli bir rol oynayan ve yenilenebilir ve alternatif enerji üretim zincirinin kilit aşamalarında hizmet veren Bureau Veritas, müşterilerini varlıklarını sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaları, inşa etmeleri ve işletmeleri için destekliyor.
  • Tüketim & izlenebilirlik : Bureau Veritas değer zincirinin tüm aşamalarında daha fazla şeffaflığa ve özgünlüğe katkıda bulunur. Sürdürülebilir tedarik zinciri ve gıda sertifikasyonu çözümlerimizle, şirketlerin sorumlu ve adil kaynak sağlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Müşteriler, döngüsel ekonomi modellerini uygulamaya yönelik çeşitli hizmetlerimiz ve çözümlerimizle başlangıç ​​noktasından tüketime kadar izlenebilirliği garanti edebilir. Müşterilerimize tedarik zinciri esnekliği çözümümüz, gıda sertifikasyonu ve döngüsel ekonomi çözümümüzle hizmet veriyoruz.
  • İnşaat & Altyapı : Yeni ve yaşlanan varlıklar için denetim ve sertifikasyon hizmetlerimizle şehirlerin ve bölgelerin sürdürülebilir dönüşümüne katkıda bulunuyoruz. Yeşil bina sertifikasyonu, altyapı iyileştirme için proje yönetimi asistanlığı ve altyapı yaşam döngüsü varlık yönetimi hizmetleri, yenileme yoluyla mevcut binaların ve altyapıların yaşam sürelerinin önemli ölçüde uzatılmasını sağlar. 
  • Yeni mobilite : Bureau Veritas, elektrikli ulaşım çözümleri ve LNG / LPG tahrik denetimlerimleriyle daha çevreci taşımacılığa geçişin hızlanmasına katkıda bulunur. 200 yıla yakın denizcilik sektöründeki uzmanlığımızla müşterilerimize sektörde yeni enerjiler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.
  • Sosyal, etik & yönetişim : Tarafsız ve bağımsız bir üçüncü taraf olarak Bureau Veritas, müşterilerin sağlık, güvenlik ve güvenlik açısından riskleri azaltmalarına ve etik ve dürüstlük hizmetleriyle daha güçlü bir yönetişim elde etmelerine yardımcı olur. Müşterilerimize sosyal, sağlık, güvenlik, hijyen ve kapsayıcılık protokolü denetimleri sağlıyoruz. Etik ve iş uygulamaları kapsamında, müşterilerimizi insan hakları değerlendirmesi, tedarikçi değerlendirmesi, rüşvetle mücadele sertifikasyonu ve veri gizliliği ve siber güvenlik sertifikasyonu ile destekliyoruz. KSS stratejisine yönelik hizmetlerimiz politika izleme, yönetim sistemleri iyileştirme ve raporlama doğrulamadır.

Müşterilerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetlerini izlenebilir, görünür ve güvenilir hale getirerek destekliyoruz. Müşterilerimiz, şeffaflık getirerek sunduğumuz araçlarla markalarını ve itibarlarını koruyabilirler.