Press Release

Bureau Veritas ve TEDS

elektriksel test, ölçüm ve muayene

faaliyetleri için anlaşma imzaladı

 

13.01.2021

Test, denetim ve belgelendirme (TIC) hizmetlerinde dünya lideri olan Bureau Veritas ve elektriksel test, ölçüm ve muayene sektöründe yerli bir şirket olarak faaliyet gösteren TEDS, yürütülecek elektriksel test, ölçüm ve muayene faaliyetleri için anlaşma imzalamıştır.

Gelişen sanayi üretimi ve diğer iş kollarına ek olarak yenilenebilir enerji sektöründe de her geçen gün yeri ve etkisi artarak üretimde vazgeçilmez bir unsur haline gelen elektrik enerjisi, beraberinde en az elektrik enerjisi üretimi kadar mühim olan elektrik denetimini de zorunlu kılmaktadır. Yalnızca Türkiye ölçeğinde değil, dünya genelinde de her gün daha fazla önem kazanan elektrik denetimi, sağladığı elektriksel test, ölçüm ve muayene faaliyetleri ile; can ve iş güvenliğini temin etme, üretim ve verimlilik standartlarını yükseltme, elektrik ve buna bağlı kaynak israflarını asgari düzeye indirme, başta elektrik denetimi olmak üzere diğer pek çok sektörde istihdamı artırma ve en nihayetinde de ekonomik gelişime katkı sağlama hususlarında önemli ve olumlu etkiler yaratmaktadır.

200 yıla yakın bir deneyime sahip olan Bureau Veritas test, gözetim ve belgelendirme hizmetlerinde dünya lideridir ve Dünya çapında 400.000’den fazla müşterinin güvenini kazanarak 140 ülkede 1.500 noktada hizmet vermektedir. İleri görüşlü çözümler gerektiren günümüz enerji sorunları için Bureau Veritas eyleme geçirilebilir, gerçeğe dayalı bir anlayış sunarak enerji sektörü paydaşları arasında güven inşa etmektedir. Tüm değer zincirindeki müşterilerimizi daha yeşil bir geleceği şekillendirmek üzere güçlendirmek için küresel erişimimizden ve kapsamlı hizmet portföyümüzden yararlanıyoruz.

Sahip olduğu üstün teknik altyapı, yaygın temsilcilik ağı ve geniş akreditasyon kapsamı ile elektriksel test, ölçüm ve muayene sektöründe yerli bir şirket olarak faaliyet gösteren TEDS ile Bureau Veritas işbirliği yaparak Türkiye’nin elektrik denetimi sektörünü dünya standartlarına taşımak için önemli bir adım atmıştır. Bureau Veritas ve TEDS birlikte çalışarak günümüz enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında topluma yardımcı olacaklardır.  

Bureau Veritas Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Osman Hisarcıklıoğlu: “1828'den beri Bureau Veritas’ın misyonu bir güven dünyasını şekillendirmek olmuştur. Varlıkları korurken, değeri sürdürürken ve müşteri güvenini ve personel güvenliğini sağlarken, en tanınmış uluslararası standartlara uygun en iyi uygulamaları benimsemelerini destekleyerek elektrik denetimi projelerinde TEDS ile beraber çalışmaktan gurur duyuyoruz.

TEDS Yönetim Kurulu Üyesi Turan Akkoyun: “Elektrik kayıp ve kaçaklarını en aza indirerek enerji verimliliğini arttırmak ve elektrik kaynaklı kazalarda can ve mal kayıplarını en aza indirgeyerek, ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda, sektöründe lider konumunda olan Bureau Veritas ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.

basın bültenini indirin