forms

KKDİK / REACH HİZMETLERİMİZ

KKDİK / REACH hizmetlerimiz, kimyasal maddelerinizin AB ve Türkiye pazarına arz edilebilmesi için gerekli yükümlülükleri yerine getirmenize yardımcı olur.

AB tarafından düzenlenen ve piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin yönetimi kapsamında bir reform olan REACH'in, ülkemizdeki karşılığı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" yani kısaca KKDİK Yönetmeliği 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KKDİK/Türk REACH Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevrenin en üst düzeyde korunmasını amaçlamakta ve kimyasalların "KAYDI", "DEĞERLENDİRİLMESİ", "İZNİ" ve "KISITLANMASI"na ilişkin idari, teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Firmalar, yıllık olarak 1 tonun üzerinde üretim kapasitesi olan ya da ithal edilen kimyasal maddeleri Türkiye pazarında piyasaya arz etmek için Türkiye'de yerleşik şubeleri ya da yine Türkiye'de yerleşik, atanmış Tek Temsilcileri aracılığıyla KKDİK yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.  Şirketler, yıllık olarak 1 tonun üzerinde üretim kapasitesi olan kimyasal maddeleri AB'ye ihraç ederken de, yine bu düzenlemeyle uyumlu REACH mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Bureau Veritas, çevresel ve kimyasal alandaki ulusal ve uluslararası düzenlemelerde uzmanlaşmış olup REACH/KKDİK yönetmeliğinde yetkin hizmet sunarak müşterilerin Türkiye ve Avrupa pazarındaki gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı olur.

Bureau Veritas'ın KKDİK ve REACH yönetmelikleri için sunduğu hizmetler:

  KKDİK

 • Üretilen ve ithal edilen maddelerin belirlenmesi
 •  MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi
 •  Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti
 •  KKDİK Yönetmeliğine göre hariç tutulan maddelerin belirlenmesi
 •  KKDİK Ek 17 Kısıtlamalara Tabi Maddelerin Belirlenmesi
 •  Tek Temsilcilik Hizmeti
 •  KKDİK Yönetmeliğine göre muafiyet kapsamına giren maddelerin belirlenmesi
 • KKDİK Ek 14 İzne Tabi Maddelerin Belirlenmesi
 •  Madde Bilgisi Değişim Forumu (SIEF/MBDF) Yönetimi
 •  KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki maddelerin tespiti ve tonaj hesabı
 •  Kimyasal Güvenlik Raporunun (KGR) Hazırlanması
 • Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirim Hizmeti
 • Maddelerin Ön Kaydı
 • Güvenlik Bilgi Formunun (SDS/GBF) Hazırlanması / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formunun (e-SDS/GGBF) Hazırlanması
 • Konsorsiyum Yönetimi

REACH

 •  REACH ile ilgili stratejik önergeler
 •  REACH eşlemesi
 • REACH düzenlemesinin izlenmesi
 •  REACH kayıtları
 • Maruziyet senaryoları
 • Temsilcilik
 •  Veri üretimi
 • Dosyaların IUCLID formatında hazırlanması
 •  REACH güvenlik veri sayfaları
 • Yetkililerle yazışmalar
 • Firmanıza uygun özelleştirilmiş kurslar