komur_gaz

kömür & gaz

enerjisi

Doğalgazın popülaritesi artarken, kömür enerjisi daha önce görülmemiş bir kamuoyu incelemesiyle karşı karşıyadır. Bureau Veritas olarak hizmetlerimizle tüm enerji santrallerinin güvenlik ve çevre yönetmeliklerini karşılamasına yardımcı oluyoruz.

GÜVENLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI

ZORLUKLARINIZ

Fosil yakıtlar, mevcut enerji karışımında önemli bir rol oynamaktadır, özellikle de doğalgaz, yararlı bir geçiş yakıtı olarak görülmektedir. Ancak güvenlik ve çevre düzenlemeleri giderek daha fazla sertleşiyor. Kömür veya gaz enerji projenizin, inşaattan işletmeye kadar tüm santral ömrü boyunca güvenlik ve çevre yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamalısınız.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Proje yardımı, inşaat uygunluk değerlendirmesi, ekipman ve kurulum sertifikası, varlık bütünlüğü yönetimi, güvenlik ve çevre yönetimi gibi hizmet yelpazemiz, tüm enerji santral yönetmeliklerine uyumu sağlar.

  • Fosil yakıt enerji santrali proje geliştirme Geliştirme aşamasında elektirik üretim projenizin güvenliğini ve bütünlüğünü değerlendirmek, varlıklarınız, çevre ve personeliniz için olası tehditleri belirlemek açısından çok önemlidir. Enerji santralinizin güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak için risk analizi hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz tehlike ve işletilebilme (HAZOP) çalışmaları, tehlike belirleme (HAZID) çalışmaları, sayısal risk değerlendirmesi, süreç riski analizi, yangın ve patlama riski değerlendirmeleridir.
  • İnşaat uygunluk değerlendirmesi İnşaat aşamasında, riski azaltmanız ve varlığınızın inşaatının güvenliğini sağlamanız gerekir. İnşaat başlamadan önce inşaat planı incelemeleri ve jeoteknik çalışmalar sunuyoruz. Ayrıca inşaat faaaliyetlerinin güvenli ve uyumlu olmasını sağlamak için test ve muayene hizmetleri veriyoruz. İnşaat malzemesi testi, kaynak prosedürleri, kaynakçı kalifikasyonu ve saha denetimi hizmetlerimiz arasındadır.
  • Ekipman ve kurulum sertifikasyonu Ekipmanlarınız ve kurulumlarınız yerel, bölgesel ve uluslararası seviyede çok çeşitli yönetmeliklere tabidir. Elektrik üretim varlıklarınızın güvenli ve uygulanabilir yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak için çeşitli faaliyetlere yönelik belgelendirme hizmetleri sunuyoruz. Mekanik ekipman inşaatı, malzeme değerlendirme ve son test tanıklığı hizmetlerimizdendir.
  • Varlık bütünlüğü yönetimi Varlık üretkenliğini ve bütünlüğünü korumak için ekipmanınızın ve kurulumlarınızın yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak çok önemlidir. Planlanmamış duruş sürelerini azaltmak ve üretim seviyelerini korumak için eksiksiz danışmanlık hizmetleri ve denetim stratejileri sunuyoruz. Bu hizmetler güvenlik ve çevre denetimleri, kritik ekipmanın kalan ömür değerlendirmesi ve bakım programı doğrulamasıdır.
  • Sağlık, güvenlik ve çevre (HSE) yönetimi Süreçlerinizin ve ekipmanlarınızın sağlık, güvenlik ve çevresel (HSE) etkilerini izlemeniz ve kontrol etmeniz gerekir. Varlığınızın global sağlık, güvenlik, çevre performansını arttırmak için, güvenlik ve çevre denetimleri, sera gazı belgelendirmesi ve yerinde güvenlik yönetimi gibi hizmetler sunuyoruz.