su ve tesisat

Su & tesisat

Büyüyen nüfus ve iklim değişikliği su kaynakları üzerinde baskı oluşturuyor. Bureau Veritas, düşük maliyetli ve güvenli suyu etkin bir şekilde yönetmeleri ve tüketicilere sunmaları için kamu hizmeti sağlayıcılarını destekler.

artan nüfuslu dünyaya su ulaştırmak

zorluklarınız

Demografik değişiklikler, dünyadaki hükümetlerin artan su taleplerini karşılamak için yenilikçi çözümler aramasına neden olmaktadır. Tarım ve sanayi için daha fazla miktarda su sağlamak için gittikçe daha fazla baskı altındayken, mevcut su dağıtım altyapıları yaşlanmakta ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Özel şirketler bakım çabalarını yönetmeli ve tüketicilere su sağlamak için uygun maliyetli yöntemler bulmalıdır. Bu arada, gelişmekte olan ekonomilerin, gelişen nüfusuna hizmet etmek için yepyeni bir su altyapısı inşa etmeleri gerekiyor. 

çözümlerimiz

CAPEX ve OPEX hizmetlerimiz, müşterilerin yeni altyapı geliştirmelerine yardımcı olurken, riski değerlendirir ve mevcut varlıkların ömrünü uzatır.

  • Su altyapısı için OPEX Yaşlanan altyapı ve su temini üzerindeki baskı, bakımı büyük bir sorun haline getirmektedir. Mevcut varlıklarınız için zorunlu denetim ve bakım, hizmet kesintisi desteği ve tahribatsız muayene gibi operasyonel destek sağlayarak yardım ediyoruz. Varlıklarınızın maliyet, performans ve güvenilirliklerini arttırmayı hedefleyen varlık yönetimi desteği sunuyoruz. Bu, varlıkların çalışma ömrünü uzatmak için durum izleme, risk değerlendirmesi ve performans optimizasyonunu içerir.
  • Devralmalar için durum tespiti Su özelleştirmesi birçok ülkede kritik bir politika unsuru olmaya devam ediyor, ancak alıcılar genellikle satın aldıkları varlıkların durumunu tam olarak bilmiyorlar. Bu yatırım riskini azaltmak için, su tesislerinin özelleştirildiği durumlarda Teknik Durum Tespiti hizmetleri sunuyoruz. Bu, özel şirketlerin satın alma öncesinde varlıkların durumunu değerlendirmesini sağlar.
  • Projeler için CAPEX Fizibilite tasarımından, tedarik, inşaat ve işletmeye kadar su ve tesisat projelerinizin her aşamasında sizi destekliyoruz. Hedefimiz: riski azaltmak, sağlık, güvenlik ve çevreye öncelik vermek ve küresel ancak güvenilir bir tedarik zincirine erişim sağlamak. Hizmet yelpazemiz arasında çevresel etki değerlendirmesi, tasarım incelemesi, kalite kontrol / kalite güvence ( QA/QC), saha incelemesi, personel kalifikasyonu ve varlık bütünlüğü yönetimi bulunmaktadır.