Better_environment_cover

Daha İyi Bir Çevreyi Şekillendirmek

Her gün, müşterilerimizin özellikle çevre koruma ve sosyal sorumlulukla ilgili risklerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz.

Buna paralel olarak, etkimizi azaltmada ve Daha İyi Bir Çevre Şekillendirmede kendimiz örnek olmalıyız.

Amacımız, karbon ayak izinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında rol model olmaktır.

DEĞER YARATIMIMIZ

 • Büyüyen yatırımlar ve yeni teknolojilerin kullanımı
 • Sorumlu gelişme ve ilerleme için ISO 14001 sertifikası
 • İklim taahhüdü ve biyoçeşitlilik taahhüdünün imzası
 • Politikaların tasarımı: seyahat, binalar, esnek çalışma, biyolojik çeşitlilik ...

BUREAU VERITAS'IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE KATKISI:

UN Sustainable Development goal number 13 with text in English

TAAHHÜdÜMÜZ

 • Politikalarımızı uygulamak 
 • Karbon ayak izimizi azaltmak için: 
  o   Araç filomuzu yeniden düzenlemek
  o   Çeşitli tesislerimizin enerji tüketimini azaltmak
  o   Seyahat davranışlarımızı uyarlamak
  o   Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliklerine uyum sağlamak
 • Biyoçeşitliliğin korunmasını desteklemek
 • Dahilen döngüsel ekonomiyi teşvik etmek

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ADANMIŞ BV YEŞİL ÇİZGİ HİZMETLERİ VE ÇÖZÜMLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

buraya tıklayın