Kullanım Şartları

Web sitesine ("Site") herhangi bir bağlantı ve/veya kullanım, Web Sitesi kullanıcısının aşağıdaki koşulları kabul ettiği anlamına gelir.

Web sitesi kullanımı: Kullanıcı ("Kullanıcı") Web Sitesine danışma hakkına sahiptir ve bu kullanım koşullarına uymayı taahhüt eder.

Sonuç olarak, Kullanıcı kesinlikle aşağıdakileri yapmamayı taahhüt eder:

  • Site aracılığıyla yasa dışı, kamu politikasına veya karalayıcı bilgilere aykırı herhangi bir iletim veya ifşa;
  • herhangi bir bozulma, yetkisiz indirme, DDoS saldırısı, Site bilgilerinin ve içeriğinin kötüye kullanılması, güvenlik cihazlarını atlatmaya veya bunlara zarar verme girişimi, kimlik avı, Bureau Veritas altyapısına hileli giriş vb.;
  • ve genel olarak, bu kullanım koşullarına uymayan ve/veya bütünlüğüne veya kullanılabilirliğine ve/veya Bureau Veritas'ın çıkarlarına ve münhasır haklarına zarar verebilecek herhangi bir Site kullanımı.

Kullanılabilirlik: Site 24/24 saat ve 7/7 gün çalışır. Ancak bir mücbir sebep olayı meydana gelirse, bağlantı yavaşlarsa veya Site aşırı yüklenirse veya elektronik iletişim ağları nedeniyle Siteye erişilemezse, Site'nin tamamına veya bir kısmına erişim yavaşlayabilir veya kesintiye uğrayabilir. Ayrıca, Bureau Veritas, Sitede veya barındırma tesislerinde düzeltici veya önleyici bakım yapabilir. Buna göre, Bureau Veritas Siteye erişilebilirliği veya sürekli erişimi garanti etmez.

Fikri mülkiyet: Site ve içeriği (kaynak kodu, metinler, resimler, fotoğraflar ve grafikler, veriler, bilgiler, mimari, yazılım ve veri tabanları, alan adı, ticari markalar ve logolar) fikri mülkiyete ilişkin yasalar, yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır ve Bureau Veritas'a aittir veya kullanım iznine tabidir.

Hiçbir durumda Siteye danışmak, içerikleri yeniden kullanmak için bir devir, lisans veya yetki olarak yorumlanmayacaktır. Buna göre, Sitenin veya burada yer alan herhangi bir unsurun herhangi bir ortamda tamamen veya kısmen çoğaltılması, temsili, çıkarılması, değiştirilmesi, yayılması veya kullanılması, Bureau Veritas tarafından önceden yazılı olarak izin verilmedikçe kesinlikle yasaktır. Bureau Veritas, Site içeriğini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

Fotoğraflar Hakları: Bureau Veritas SA ve tüm yan kuruluşları – harici görüntü bankaları.

Sorumluluk: Site aracılığıyla erişilebilen tüm bilgiler “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bureau Veritas, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve bu bilgilerin kullanımı için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Bureau Veritas, yayınlanan bilgilerin Kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluğu, güncelliği, eksiksizliği veya uygunluğu konusunda hiçbir garanti vermez.

Kullanıcı, Sitede serbestçe bulunan bilgilerin kullanımından yalnızca sorumludur.

Bureau Veritas, bir Kullanıcının veya üçüncü bir kişinin Sitenin kullanımından ve orada içerdiği bilgilerden dolayı maruz kalabileceği doğrudan veya dolaylı (özellikle mali, ticari, program veya veri kaybı) her türlü zarardan sorumlu değildir.  Ayrıca, Bureau Veritas, Siteye danışılmasından kaynaklanan virüsler, kötü amaçlı yazılımlar veya istenmeyen e-postalar durumunda tüm sorumluluğu reddeder.

 

Bureau Veritas Grup dışında, Siteye köprü metni bağlantısı olan web siteleri, Bureau Veritas'ın kontrolü altında değildir ve bu nedenle, içerikleriyle ilgili tüm sorumluluğu reddeder. Kullanıcı, bunların kullanımından münhasıran sorumludur.

Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk: Site ve içeriğiyle ilgili tüm anlaşmazlıklar, Nanterre, Fransa mahkemelerine ve divanlarına havale edilecek ve Fransız yasalarına tabi olacaktır.