hse

saha denetimi

Şantiyede montaj ve bakım önlemlerinin izlenmesi ve incelenmesi

Petrol ve doğal gaz, enerji, kamu hizmetleri ve kimya sektörlerinde, arama ve üretim, taşıma, rafinaj, depolama ve dağıtım aşamalarındaki projeler, ekipman ve malzemelerin alınması, saha içi ve yerinde depolanması, montajı ve devreye alınmasını içerir. Bu karmaşık işlemin başarılı bir şekilde yürütülmesi için, entegre endüstriyel tesisler, kısmen ve tamamen üretilen çok sayıda ekipmanı bir araya getirmek için dünyadaki birçok farklı üreticiden tedarik etmektedir.

İşlevsel kalite ve operasyonel güvenlik, endüstriyel varlıklar için temel gereksinimlerdir ve projenizin başarısı için kritik öneme sahiptir. Kara ve deniz sanayi tesislerinin, petrol ve doğal gaz boru hatlarının, kompresör istasyonlarının ve daha fazlasının tam montajını ve entegrasyonunu garanti ediyoruz. Proje şartnamenize entegrasyon bizim için büyük bir önceliktir. Saha inceleme hizmetlerimizle, proje yaşam döngüsü boyunca hem yerel hem de uluslararası standartlara uygun olarak kalite ve operasyonel güvenliği sağlamanıza yardımcı oluyoruz.

BUREAU VERıTAs İLE SAHA DENETİMİNİZ

Bir tesisatın montaj sahasındaki incelemesi sırasında, montajın ve işletmeye alma işleminin tam ve profesyonel şekilde yürütülmesi kontrol edilir. Ayrıca, halihazırda çalışan tesislerde bakım ve onarım önlemleri izlenir. Uzmanlarımız yasal standartlara ve şartnamelere uygunluğu kontrol eder. Müfettişlerimiz kalite veya programla ilgili sorunları erken bir aşamada tespit eder ve müşterilerimize anında geri bildirim yaparlar. Saha incelemesinde avantajınız: Acil önlemlerin derhal başlatılması ve etkinliğin yerinde kaliteli izlenmesi.

Düzenli raporlar (saha inceleme raporları) ve fotoğraf belgeleri, proje ilerlemesini sahada olmanıza gerek kalmadan dilediğiniz zaman izlemenize olanak sağlar. İzleme programı, sizinle birlikte ihtiyaçlarınıza göre hazırlanacaktır ve aşağıdakileri kapsayan site denetimlerini içerebilir:

  • Satın alınan malzemenin kalitesinin ve bütünlüğünün kontrol edilmesi
  • Çelik yapıların inşaat sırasında test edilmesi, örneğin kaynak işlerinin izlenmesi, vidalı bağlantıların montajı veya tahribatsız muayenesi
  • Kurulum sürecinin niteliksel ve programa göre izlenmesi
  • Profesyonel kurulum ve işletmeye alma denetimi 
  • İşlev testi ve performans testi
  • Onarım işlerinin izlenmesi

Saha Denetimi çoğunlukla tesisin montajı ve kurulumu sırasında yapılır. Bununla birlikte, yeni bileşenlerin montajı, planlı denetimler, periyodik denetimler, bakım ve onarımlar sırasında da yapılabilir.