bina inşaatı

Konut, endüstriyel

& ofis varlıkları

Proje geliştiriciler ve yatırımcılar, modern ofis ve endüstriyel varlıkları, konut ve perakende binalarını karlı ve kullanıcıların talepleri doğrultusunda sunmayı amaçlamaktadır. Bureau Veritas, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde inşa etmenize yardımcı olmak için yanınızdadır.

GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE Kazançlı VARLIKLAR

ZORLUKLARInIZ

Yatırımcılar ve proje geliştiriciler, modern iş dünyasının, endüstriyel işletmelerin ve konut tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yaşam alanları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreçte yatırımcıların ve proje geliştiricilerinin, sıkı düzenlemelere ve uluslararası standartlara nasıl ulaşılacağı ve inşaat sırasında sağlık ve güvenliğin nasıl sağlanacağı gibi birden fazla zorluğu ele alması gerekiyor.

çözümlerimiz

Hizmetlerimiz karmaşık zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur ve endüstriyel, konut ve ofis binalarının ve bölgelerinin zamanında ve bütçeye göre inşa edilmesini sağlar. Varlıklarınızı verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı oluruz. Ayrıca, inşaat sağlığı ve güvenliği konusunda güvenilir bir ortağız ve kullanımdaki ekipman için yasal düzenlemelere uyumu sağlıyoruz.

  • İnşaat Proje yönetimi yardımı (PMA) ve inşaat izlemesi gibi hizmetlerimiz tasarımların ve işlerin uygulanmasının yönetilmesine ve izlenmesine yardımcı olur. 
  • Sağlık & Güvenlik Yerinde SEÇK Koordinasyonu gibi hizmetlerimiz şantiyelerde uyumun sağlanmasına yardımcı olur.
  • Periyodik kontroller Yangın ve elektrikli ekipmanlardan kaldırma ekipmanlarınıza periyodik kontroller her zaman yönetmeliklere uymanızı sağlar.