enerji

Enerji ve kamu hizmetleri sektörü, karbonsuzlaştırma ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak benzeri görülmemiş bir değişim ile karşı karşıyadır. Bureau Veritas olarak varlıklarınızı güvence altına alıp optimize ederken inovasyon yapmanıza da yardımcı oluruz.

DEĞİŞEN İŞ DÜNYASINA UYUM SAĞLAMAK

ZORLUKLARINIZ

Bugün enerji ve kamu hizmetleri endüstrisi hızla kendi kendini yeniden keşfediyor: dijitalleşme ve birbirine bağlı olma yeni normları oluşturmaktadır. Fosil gücünü 2100’e kadar azaltma hedefi de, endüstriyi düşük karbonlu bir gelecek için zemin hazırlamaya itiyor. Bir varlık sahibi, operatörü veya servis sağlayıcısı olarak, iş modelinizi bu değişen iş ortamına uyarlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, çevikliğinizi ve rekabetçiliğinizi arttırmak ve varlığınızın güvenli ve katı çevre standartlarına uygunluğunu sağlamak istersiniz.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Gaz, kömür, rüzgar, termo güneş, hidro veya iletim ve dağıtım alanlarında, Bureau Veritas olarak müşterilerimizin üretkenliklerini ve varlıklarının bütünlüğünü sürdürmelerine ve işlerinin uygunluğunu sağlamalarına yardımcı oluruz.

  • Tasarım ve Onay Alma Tasarım değerlendirme ve çevre etki değerlendirmesi hizmetlerimizle projenizin uygulanabilirliğini ve uzun vadeli performansınızı sağlarız.
  • Tedarik Ürün belgelendirme, tedarikçi teknik değerlendirme, mağaza denetimi ve hızlandırma hizmetlerimizle tedarik zinciri risklerinizi azaltmanıza yardımcı oluruz.
  • İnşaat Sahada Kalite Güvence ve Kalite Onay (QA/QC) ve Sağlık-Güvenlik-Çevre (HSE) ve devreye alma hizmetlerimizle iş sağlığı ve güvenliği ile inşaat kalitesini yönetmenize yardımcı oluruz.
  • Operasyonel Varlık Desteği Tahribatsız muayene (NDT), duruş desteği, çevresel izleme hizmetlerimizle operasyonel performansınızı geliştirmenize yardımcı oluruz.
  • Varlık Yönetimi Durum izleme, güvenilirlik mühendisliği ve ömür süresini uzatma hizmetlerimizle varlık bütünlüğünü yönetmenize yardımcı oluruz.
  • İşletmeden Çıkarma Teknik durum tespiti ve atık sınıflandırması hizmetlerimizle ömür sonu yönetmeliklerine uymanıza yardımcı oluruz.

Enerji ve Kamu Kuruluşları için Belgelendirme

Enerji ve kamu kuruluşlarına yönelik belgelendirme hizmetlerimiz, varlıklarınızı proaktif olarak yönetmenizi sağlar. ISO 55001 Varlık Yönetimi sertifikasyon programı yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmanızı ve Kalite-Sağlık-Güvenlik-Çevre (QHSE) gereksinimlerini karşılamanızı sağlar. Ayrıca çalışanlarınız ve ortaklarınız için sektör standartlarına göre varlık yönetimi konusunda eğitim sağlarız. Özel tedarik zinciri denetimlerimiz, dünya çapındaki sahalarda denetimler gerçekleştirme konusunda sizi destekler.

enerji SEKTÖRü İÇİN ÇÖZÜMLERİMİZİ KEŞFEDİN