mission_page_cover

Misyonumuz/amacımız:

Sorumlu İlerleme Sağlayarak

Güven Dünyasını Şekillendirmek

Rakipsiz uzmanlığımız, bağımsızlığımız ve dünya çapındaki mevcudiyetimiz sayesinde, müşterilerimizi kalite, güvenlik, sağlık ve sürdürülebilirlik risklerini yöneterek, bir bütün olarak toplumun yararına destekliyoruz.

Image
Hinda Gharbi portrait
Hinda
Gharbi

İcra Kurulu Başkanı

Bureau Veritas

Bureau Veritas, yaşadığımız dünyayı olumlu bir şekilde dönüştürmeye katkıda bulunan bir İşletmeden İşletmeye ve İşletmeye ve İşletmeden Topluma hizmet şirketidir. Karşılaştıkları kritik zorlukları ele almak ve bunları toplumun yükselen istekleriyle ilişkilendirmek için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Şirketlerin itibarlarını inşa etmede ve korumada çok önemli bir rol oynar, uzun süreli güven temellerini oluştururken onları destekliyoruz.

beyanname

Image
Manifesto with red background