periyodik kontroller

periyodik

kontroller

Düzenli denetimler yoluyla kaldırma ekipmanı, basınçlı kaplar, makinalar ve elektrik tesisatınızın güvenliğini sağlayın.

MEVZUAT VE YASALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYUMLULUK

Tesislerin, ekipmanların, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için kuruluşlarınızın uyması gereken standartlar ve yönetmelikler vardır. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve elektrik yönetmeliklerine göre kaldırma ekipmanları, basınçlı kaplar, makineler ve elektrik tesisatınız için periyodik denetimler yaptırmanız gerekmektedir.

hizmet içi doğrulama uygulamalarımız