arama üretim

arama & üretim

Arama ve Üretim (EPC) müteahhitleri, riskleri ve maliyetleri azaltmak için yaşam döngüsü boyunca el ele çalışacakları Bureau Veritas'a güveniyorlar.

Riskleri azaltmak için güvenliğe ve maliyetlere odaklanmak

zorluklarınız

Petrol ve gaz işletmecileri, işçi ve yüklenici güvenliğinden varlık hasarı ve üretime ara verme gibi çok sayıda işletme riskine maruz kalmaktadır. Üretim yöneticileri bu riskleri yönetmek için yardıma ihtiayç duyarlar. İşletmeler, üretim kaybına neden olan kazaları, uygunsuzlukları ve planlanmamış kesintileri önlemeyi hedeflediğinden, güvenlik, uyumluluk ve bütünlüğe odaklanmak son derece önemlidir. Ayrıca, operatörler bakımları optimize etmelerine yardımcı olacak bakım ve mühendislik hizmetlerini ararlar ve bu da sürekli üretimi destekler.

çözümlerimiz

Büyük EPC müteahhitleri ile gururla ortak oluyoruz, bir varlığın yaşam döngüsü boyunca güçlü bir varlık göstererek ortaklarımıza hem kıyıda hem de denizde katam değer yaratıyoruz. Ön projeden tasarım ve yapım aşamasına, işletme ve devreden alma sürecine kadar kullanım ömrü boyunca çözümler sunuyoruz.

 • İzin alma Çevresel Etki Değerlendirmelerinden Etki Azaltma Planlarına kadar, müşterilerimize projeleri için gerekli izinleri almalarına izin vererek, izin verme süreci boyunca rehberlik ediyoruz.
 • Risk analizi Detaylı risk değerlendirmelerimizin bir parçası olarak, gaz dağılım analizi yapıyoruz.
 • Tasarım Basınçlı ekipman gibi ekipmanın yapım kurallarına uygun olup olmadığını değerlendiren ekipman tasarım incelemeleri ve sertifikalandırma yaparız. Ayrıca riski değerlendirir ve gerektiğinde alternatif tasarımlar öneriyoruz.
 • Kalite güvence- Kalite kontrol (QA/QC) Kayıtlar veya ekipman bilgisine dayanarak, bileşenler için muayene ve test planları geliştiriyoruz. Müşterilerimiz için tek kaynaklı kalite ortağı olarak, tedarikçi risk değerlendirmeleri üzerinde çalışıyoruz. Bazı bileşenler veya tedarikçiler için riskler konusundaki bilgilerimize dayanarak riskleri vurgular ve denetim planını optimize ederiz.
 • Operasyonlar Bureau Veritas’ın günlük operasyon hizmetleri, SEÇ yöneticileri ile yakın işbirliğini içerir. Aşağıdaki gibi önemli alanlara odaklanıyoruz:
  • Uyum
  • Güvenlik ve bütünlük
  • Ürün kalitesinin sürekli izlenmesi
  • Tesis performansı için operasyonlara yardım