Energy_transition_cover

Termal Güç ve Isı

Bureau Veritas, düşük karbonlu bir geleceğe doğru ilerlerken günümüzün enerji üretim varlıklarının güvenilirliğini, güvenliğini ve performansını iyileştirmek için enerji endüstrisi oyuncularıyla birlikte çalışır.

GÜVENLİ ve Güvenilir Bir Enerji Geçişi İçin

ZORLUKLARINIZ

Enerji endüstrisi, gelenekselden düşük karbonlu elektrik üretimine geçişi hızlandırmak ve bunu mümkün kılacak altyapıyı oluşturmak için çalışıyor. Ancak bu, enerji talebinin hızla arttığı bir zamanda oluyor. Amaç, yenilenebilir enerji projelerinin gelişimini güçlü bir şekilde hızlandırmaktır.

Nasıl Destek Oluyoruz

Enerji geçişini hızlandırma hedeflerinize ulaşmanızda sizi desteklemeyi ve aynı zamanda önemli ölçüde artan enerji talebini karşılamayı taahhüt ediyoruz

Nükleer

Nükleer santral projelerini tüm proje aşamalarında destekliyoruz. Fizibiliteden tasarım ve izin almaya kadar, tedarik, inşaat ve işletme yoluyla, tüm OEM'lerden Basınçlı su reaktörleri (PWR'ler), Kaynar su reaktörleri (BWR'ler) ve Basınçlı ağır su reaktörleri (PHWR'ler) için özel çözümler sunuyoruz. Hizmetlerimiz, nükleer ekipmanınızın izlenebilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak için dijital platformlar aracılığıyla gelişmiş uygunluk değerlendirmesini içerir.

Gazla çalışan

Elektrik şebekelerine esneklik ve güvenilirlik sağlamak için önemli bir köprüleme teknolojisi olan gazla çalışan elektrik santrallerini destekliyoruz. Hizmetlerimiz mevzuata uygunluk, durum izleme ve değerlendirmeyi içerir. Ayrıca varlığınızın güvenli, uyumlu ve en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için varlık yönetimi çözümleri sunuyoruz.

Fosil Üretimini bitirme

Atık sınıflandırma ve işlemeyi içeren özel bir devreden çıkarma hizmetleri paketi aracılığıyla fosil enerji üretim varlıklarının aşamalı olarak kaldırılmasını destekliyoruz. Eskiyen varlıklara yönelik geç kullanım ömrü hizmetlerimiz, aşamalı olarak kullanımdan kaldırma yolunda elektrik santralinin tam bütünlüğünün ve güvenliğinin korunmasını sağlar.