Çeşitlilik, Eşitlik & Katılım

Çeşitlilik, eşitlik ve katılım, Bureau Veritas'ta ki kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır ve uzun vadeli büyümemiz için kritik öneme sahiptir. Yarattığımız değeri optimize etmek ve topluluklarımızın çeşitliliğini yansıtmak için çeşitliliğe sahip bir iş gücüne ihtiyaç vardır; çeşitlilik hedeflerimize ulaşmamızı sağlamak için eşitlik ve iş gücümüzün gelişebilmesi için katılım gereklidir.

Dört BV Değerimizden biri olan “Açık ve Kapsayıcı”, çalışanlarımızın ancak kendilerini özgür ve açık bir şekilde ifade edebilmeleri ve çalışanlarımızın eylem ve davranışlarının bu ifadeyi teşvik etmesi durumunda tam potansiyellerine ulaşabilecekleri inancımızı yansıtmaktadır.

CİNSİYET DENGESİ

Bureau Veritas için cinsiyet dengesini arttırmak, iddialı hedeflerin belirlendiği önemli bir iş önceliğidir. Kadın çalışanların ilgisini çekmek ve elde tutmak bu hedeflere ulaşmanın anahtarıdır ve bu nedenle cinsiyete göre yeni işe alma, işten çıkarma ve ortalama görev süresi verileri düzenli olarak raporlanmakta ve gerektiğinde eyleme geçilmektedir. Cinsiyet dengesi hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak girişimler arasında işe alım görevlilerinin ve yöneticilerin kapsayıcı işe alım uygulamaları ve yüksek potansiyelli kadınların gelişimini hızlandıracak hedefli gelişim programları konusunda eğitilmesi yer alıyor. 

EŞİT ÜCRET

Bureau Veritas, cinsiyete dayalı ücret eşitliğine kendini adamıştır ve bu, tespit edilen cinsiyetler arası ücret eşitsizliklerini kapatmak için atılan adımlarla yakından ölçülmekte ve izlenmektedir. Cinsiyetler arası ücret farklarını kapatmak için uygulanan süreçler şunları içerir:

  • Boşlukların bulunabileceği rolleri ve grupları anlamak için geliştirilmiş raporlama.

  • Belirlenen boşlukları kapatmak için bölümler tarafından eylem planlaması ve düzenli güncellemeler.

  • Düzenli küresel cinsiyetler arası ücret farkı denetimleri ve tazminat incelemeleri.

ETNİK VE IRKSAL ÇEŞİTLİLİK

Ayrıca, iş gücümüzün etnik ve ırksal çeşitliliğini artırmaya ve işyeri kültürümüzün, her bireyin etnik kökenine ve ırkına bakılmaksızın tüm çalışanlarımızın kariyerlerinin başarılı olmasını sağlayacak şekilde sağlanmasına büyük önem veriyoruz. 150'den fazla milletin temsil edildiği 140'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. BV Değerlerimiz, Liderlik Beklentilerimiz ve şirket politikalarımızın tümü, her düzeyde geçerli olan etnik ve ırksal çeşitliliğimizi geliştirme kararlılığımızı desteklemektedir. Örneğin, Küresel Yürütme Komitemiz çeşitli milletlerden (Avustralya/Tunuslu, Brezilyalı, İngiliz Çinli, Fransız, ABD ve Perulu) oluşmaktadır.

ENGELLİLER İÇİN ERİŞİM

Sürekli olarak engelli kişilerin istihdama erişimini artıran bir iş yeri yaratmanın yollarını arıyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak spesifik girişimlerimiz şunları içerir:

  • Tüm çalışanlar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla uzman danışmanlarla iç iletişim kampanyaları.

  • İşaret dili kullanımı gibi simüle edilmiş durumlar aracılığıyla eğitim programları.

  • “Mission Handicap” ve “Hello Handicap” gibi internet sitelerinde işe alım kampanyaları ve Fransa'da “Mardi du handicap” ve “Handitech Trophy” gibi işe alım etkinliklerine katılım.

  • Bureau Veritas, engelli çalışan ve okuyan kişilere yönelik bir öğrenci destek derneği olan TREMPLIN'in yönetim kurulu üyesidir.

LGBT+ KAPSAYICI BİR İŞYERİ

Bureau Veritas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Ofisi, BSR ve Dünya Ekonomik Forumu'nun bir girişimi olan Küresel LGBTİ Eşitliği Ortaklığı'nın destekçisidir. Bu ve diğer girişimler aracılığıyla, kendilerini LGBT+ olarak tanımlayan yetenekleri, rollerine tam ve açık bir şekilde katkıda bulunmaktan ve kariyerlerini ilerletmekten çekinmeyecekleri bir iş yeri yaratarak çekmeyi ve dahil etmeyi amaçlıyoruz.

Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde, çalışanların İK kayıtlarımızda kendilerini LGBT+ olarak tanımlayıp tanımlamayacağını seçmelerine olanak sağlıyoruz. Bunun amacı LGBT+ olarak tanımlanan kişilerin iş gücümüzdeki temsilini ölçmek, artırmak ve LGBT+ bireylere yönelik kültürümüzü nasıl geliştirebileceğimizi anlamaktır. Ayrıca, çalışan  grupları çeşitli ülkelerde faaliyet göstermekte ve şirket tarafından desteklenmektedir. LGBT+ gibi yeterince temsil edilmeyen gruplara üye olan çalışanlarımız için kapsayıcı bir kültür oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

GAZİLERE DESTEK

Bureau Veritas, gazilerin getirdikleri teknik, profesyonel ve liderlik becerileri yoluyla işe alınmasına büyük önem vermektedir. Ayrıca silahlı kuvvetlerde görev yapmış kişilere daha fazla istihdam olanağı sağlama sorumluluğumuz olduğuna da inanıyoruz. Bunu desteklemeye yönelik çabalar arasında, Savunma Bakanlığı İşveren Tanıma Programı kapsamında altın ödüle sahip olduğumuz Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde tanınan, odaklanmış işe alım çabaları, gaziler için işe alım ve eğitim yer alıyor.

FIRST NATIONS İNSANLARI İÇİN KARİYER

Uzun vadeli, ilham verici kariyer fırsatlarını vurgulamaya odaklanarak, kendisini First Nations insanı olarak tanımlayan kişilere daha fazla istihdam seçeneği sunmaya kararlıyız. Bunun bir örneği, First Nations topluluklarından insanlardan daha fazla başvuru çekmek için Waalitj Vakfı ve yerel topluluklar gibi farklı First Nations gruplarıyla ortaklık kurduğumuz Avustralya'dır. Buna ek olarak, Yerli halklarla anlamlı ilişkiler geliştirme, onların zengin kültürel miraslarını kabul etme ve kuruluşumuz içinde ve ötesinde uzlaşmayı teşvik etme taahhüdümüzü ifade eden "Uzlaşma Eylem Planımızı" Reconciation Australia tarafından geliştirdik ve onayladık.

SOSYAL HAREKETLİLİĞİ DESTEKLEMEK

Farklı geçmişlere sahip daha fazla insanı işe alma çabalarımızın bir parçası olarak Bureau Veritas, ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki kolejler ve kurumlarla ortaklık yapıyor. Birleşik Krallık'ta bulunan Hopwood Hall College'da ki adayların iş başvurusunda bulunmalarını teşvik etmek için işbirliği ve çalışanlarımızın toplumdaki dezavantajlı gençlere danışmanlık yaptığı "ReachOut" girişimi yer alıyor.