ticaret hizmetleri

genel ticaret

hizmetleri

Uluslararası ticaret her geçen gün artarken, bu ticarette hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tüccarlar, aracılar, bankalar, sigorta şirketleri ve kamu kuruluşları da dahil olmak üzere artan sayıda oyuncu bulunmaktadır. Malların alınıp satıldığı herhangi bir işlemde bir mülkiyet devri vardır. Bu devir, işlemin farklı ülkeler arasında gerçekleşmesiyle daha karmaşık bir hale gelmiştir. Taraflar, malların uygunluğunun güvencesini sağlamak için bağımsız bir üçüncü tarafın gözetimine ihtiyaç duyarlar.

Bureau Veritas dünyanın önde gelen ithalat kontrol ve gözetim hizmetleri sağlayıcılarından biri olarak genel ticaret hizmetleri kapsamında, görsel unsurlara ve görünüme dayalı üçüncü taraf bağımsız gözetim ve marka denetimi yapmaktadır. Bu gözetim ve denetimler tedarik zinciri boyunca üretim sürecinin herhangi bir aşamasında yapılabilir. Bu sayede işçilik ve miktar bakımından ürün uygunluğunu doğrularız. Üretim hata oranının azaltılması ve ticari uygulamalar ile üretim akışının optimum hale getirilmesine katkıda bulunuruz.

çözümlerimiz

Ürünlerinizi alıcı, satıcı veya perakendicinin gereksinimlerine uygun olarak denetleniriz.

  • Üretim süreci boyunca Malların müşteri tarafından verilen şartnamelere uygun üretildiğini doğrulamak için ürün gereksinimlerine uygunluk. Amaç ürün kalitesinin dağıtım için uygun olup olmadığını değerlendirmektir.
  • Nihai rastgele gözetim Ürünler, şartnamelere uygun olduklarını doğrulamak için üretim sonunnda denetlenir. Örnekleme ve test de yapılabilir.
  • Sevkiyat öncesi denetim Denetim sevkiyattan önce yapılır ve miktar, paketleme, işaretleme ve etiketlemeyi içerir.
  • Yükleme denetimi Konteynır sızdırmazlığı, paketli kutu sayısı, işaretleme, temizlik durumu
  • Tahliye denetimi
  • Sabit varlıklar ve malların envanteri
  • Ağ denetimi Görsel, marka, karşılama açısından şirket gereksinimlerine uygunluğun doğrulanması

HÜKÜMET KONTRATLARI & ULUSLARARASI TİCARET HİZMETLERİMİZ