hse ana

sağlık, güvenlik, çevre (HSE)

Yasal gereklilikleri yerine getirin, kazaları önleyin, kurumsal riskleri azaltın.

Bureau Veritas, endüstriyel ve ticari alanların inşaatı, alım satımı ve işletmesinde uluslararası kabul görmüş yüksek kalitede Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) hizmetleri sağlayıcısıdır. HSE hizmetleri, çeşitli boyutlardaki firma denetimlerinden uluslararası projelerin planlanması ve kontrolüne kadar çeşitlenmektedir.

Odak noktamız, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, SEÇ (HSE) risklerinin en aza indirilmesi ve kontrol edilmesi, SEÇ (HSE) gereksinimlerininin diğer yönetim sistemlerine entegre edilmesi, maliyetlerin optimize edilip bütçelerin kontrol edilmesi ve uygulanabilir SEÇ (HSE) politikaları, yasal gereklilikler ve güvenlik standartlarına uyumun sağlanmasıdır. Bu hedefler, iş güvenliği ve sağlığının korunması alanlarında sürekli gelişme için sosyal sorumlulukların üstlenilmesini gerektirir. Müşterilerimize gelişimlerinin tüm aşamalarında eşlik ediyor ve destekliyoruz.

HİZMETLERİMİZ

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğun analizi ve raporlanması
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti
 • Çalışma ortamı risklerinin belirlenmesi ve kontrolü
 • Mevcut iş güvenliği yönetim sisteminin analizi
 • Çalışma sahalarınızda iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli kontrolörlük hizmetlerinin verilmesi
 • Taşeronlarınızın iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin sizin adınıza kontrol edilmesi
 • Mesleki sağlık risklerinin değerlendirilmesi ve analizi
 • Çevre mevzuatına uygunluğunun analizi
 • Çevresel mevcut durum tespiti
 • Çevresel risk analizi
 • Mevcut çevre yönetim çalışmalarının etkinliğinin analizi
 • Eğitim ihtiyaçlarınızın tespiti ve uzman kadromuz ile iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında eğitimlerin gerçekleştirilmesi 

sağlık, güvenlik, çevre (hse) hizmetlerimizi keşfedin