Neden BV'de bize katılmalısın?

Çalışanlarımız: müşteri odaklı, topluma hizmet etme odaklı

Bureau Veritas'a katılan her kişi, İşletmeden İşletmeye ve İşletmeden Topluma şirketinin bir parçası olur. Birlikte, 140 ülkede 84.000'den fazla çalışandan oluşan, ana vizyonu güven dünyasını şekillendirmek için büyük toplumsal zorlukları ele almak olan çok çeşitli bir topluluğu oluşturuyoruz. Ana vizyon güven dünyasını şekillendirmek için büyük toplumsal zorlukları ele almaktır.

ÇALIŞANLARIMIZ: ŞİRKETİN EN DEĞERLİ VARLIĞI

Bir hizmet şirketi olarak itibarımız, katma değerimiz ve gelişimimiz büyük ölçüde uzmanlığımıza, bilgimize ve müşterilerimizi destekleme yeteneğimize bağlıdır. Sürekli öğrenme ve sürekli gelişme ve büyüme, inşa ettiğimiz temellerdir. Bu nedenle Bureau Veritas'ta en iyi insanları cezbetmeye, geliştirmeye ve elde tutmaya çalışıyoruz. Şirketimizin büyümesi ve organizasyonel dayanıklılığı, çalışanlarımızın müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama ve öngörme konusunda daha etkili, bilgili ve ilgili olabilmeleri için öğrenmeye ve gelişmeye yatırım yapmamızı sağlar.

ÇALIŞANLARIMIZI BİRLEŞTİREN ORTAK KÜLTÜR

84.000 çalışanımız, Bureau Veritas kimliğinin temelinde yer alan Değerlerimiz ve Mutlaklıklarımız tarafından birleştirilmiştir. Tanım gereği, grubun güven dünyasını şekillendirme misyonu bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük gerektirir. Bu nedenle etik, güvenlik ve mali kontrolle birlikte üç mutlak'ımızdan biridir. Aynı etik ilkeler, ister laboratuvarda, ister ofiste, ister müşterilerimizde, ister fabrikada, ister şantiyede çalışıyor olsun, BV'deki tüm kişilerin eylem ve davranışlarına yön verir.

DÜNYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAN TÜM ALANLARDA EŞSİZ UZMANLIK

Çalışanlarımız, dünya çapındaki müşterilerimizi sağlık, güvenlik, kalite, çevre koruma ve insan haklarıyla ilgili riskleri azaltma konusunda desteklemek için bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmaktadır. Günlük çalışmalarımız birden fazla sektörü ve pazarı kapsamaktadır ve uzmanlığımız, enerji geçişinden, en iyi iş uygulamaları ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığı dahil olmak üzere yeni mobilite biçimlerine kadar uzanan büyük zorluklara yanıt vermektedir. Test, Denetim ve Sertifikasyon (TIC) alanında çalışmak, bugünün ve yarının toplumsal zorluklarının ön saflarında yer almaktır. Bilgimizin ve hizmetlerimizin genişliği ve derinliği, bir hizmet şirketi olarak Bureau Veritas için yadsınamaz bir rekabet avantajını temsil etmektedir. Çalışanlarımız için ise bu, iz bırakmak ve hem insanlar hem de gezegen üzerinde olumlu bir etki bırakmak için eşsiz bir fırsattır.

ÇALIŞANLARIMIZ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MİMARLARI

Bureau Veritas'ın bir parçası olmak, müşterilerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımlarında desteklemek anlamına gelir. Bu aynı zamanda sürdürülebilirliği şirketimizin ortak kültürünün ve öğrenme programlarının merkezine koymak anlamına da gelir. Sürdürülebilirlik ve sorumlu bir şirket olmak işimizin merkezinde yer alıyor ve müşterilerimize, ortaklarımıza ve kendimize verdiğimiz taahhütlerden sorumlu tutuyoruz. Sunduğumuz uzmanlık ve hizmetlerle tutarlı aynı zamanda tam uyum içinde hareket ettiğimizden de emin oluyoruz. 

Çalışanlarımızın bağlılığı, daha iyi bir dünyayı şekillendirmek için CSR stratejimizi uygulamaya koymamızı sağlıyor. Grup, 2025 için kendisine çok iddialı CSR hedefleri belirledi. Bunlar arasında liderlikte kadın temsilinin artırılması, kaza oranımızın düşürülmesi, çalışan başına karbon ayak izimizin azaltılması ve her çalışanın Etik Kurallarımız konusunda eğitim almasının sağlanması yer alıyor. CSR hedeflerimize ulaşmak için becerileri geliştirmeye ve sürdürülebilirlik etrafında ortak bir kültürü güçlendirmeye devam ediyoruz.

DAHA İYİ BİR DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRMEK KISMINA GÖZ ATIN