kurumsal değer

kurumsal değerlerimiz

Bureau Veritas'ın başarısı sadece üstün mesleki niteliklere dayanmakla kalmaz, aynı zamanda eylemlerine de önemli bir yön veren kurumsal değerlerimizi temel alır. Bureau Veritas kurumsal değerler