kurumsal değer

kurumsal değerlerimiz

Bureau Veritas'ın başarısı sadece üstün mesleki niteliklere dayanmakla kalmaz, aynı zamanda eylemlerine de önemli bir yön veren kurumsal değerlerimizi temel alır. 

Dürüstlük, tarafsızlık, saygı ve sorumluluk duygusu günlük çalışmamızı belirler; birbirimizle olan ilişkilerimizi, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı davranışımızı şekillendirir. Kurumsal değerlerimiz müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın bize verdiği güveni artırır.   

Etik Kuralları'nı imzalayarak kendimizi taahhüt ettiğimiz dört temel değerimiz sabittir ve değiştirilemez:

  1. Dürüstlük ve Etik Davranış 
  2. Konuşma ve Bağımsızlık Özgürlüğü 
  3. Her Bireye Saygı 
  4. Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Sorumluluk

Bu değerler Bureau Veritas'ı farklı kılar. Bu değerler Bureau Veritas’ı güçlendirir.