belgelendirme eğitim

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Bureau Veritas, sahip olduğu deneyim, bilgi birikimi ve teknik uzmanlık sayesinde eğitim programları ile verimliliğinizi ve performansınızı arttırır, risklerinizi azaltmanıza ve sorumlu, güvenli ve sürdürülebilir bir işletme kurmanıza yardımcı olur. Kalite, sağlık, güvenlik, çevresel ve sosyal sorumluluğu kapsayan kapsamlı eğitim portföyümüz, çalışanlarınıza ilerlemek için ihtiyaç duydukları içgörü, bilgi ve pratik öğrenmeleri içeren çözümler sunar.

Eğitim Çözümlerimiz

 • Genel Katılıma Açık Kurslar: Tüm kurumların ve bireylerin katılımı için uygundur. Genel katılıma açık eğitimlerde kişi başı fiyatlandırma vardır ve maliyet açısından oldukça uygundur. Tüm takım için aynı anda eğitim aldırmanın iş gücünüz açısından sıkıntı yaratabileceğini, bu durumun operasyonel aksamalara sebep olabileceğini düşünüyorsanız, farklı zamanlarda düzenlenmiş genel katılıma açık eğitimlere bireysel ya da küçük gruplar halinde çalışanlarınızın katılmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Firma İçi Eğitimler: İlgili standardın ve kuralların izin verdiği durumlarda, istediğiniz standard eğitimini sizin seçtiğiniz toplantı odasında en az 4, en fazla 18 kişiye kadar belirlediğiniz katılımcılara sağlıyoruz. Çoklu katılımlarda katılımcı başına düşük bir ücret olmaktadır.

 • Akredite Kurslar: Kalite Yönetim, Çevre Yönetim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim  sistemleri baş denetçi kurslarımız IRCA akreditasyonuna sahiptir. Kurs katılımcıları global olarak geçerli bir sertifikaya sahip olacaklardır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

 • ISO 19011:2018 YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KLAVUZU GÜNCELLEME 1 gün
 • ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) İÇ DENETÇİ ve ETKİN DENETİM TEKNİKLERİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 2 gün
 • ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME + İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 3 gün
 • QMS (KYS) BAŞ DENETÇİ KURSU -  PR328 IRCA Course ID: 17929 5 gün
 • ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 2 gün
 • ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME + İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 3 gün
 • EMS (ÇYS) BAŞ DENETÇİ KURSU  - PR315 (PR338) IRCA Course ID: 17912 (17961) 5 (3) gün
 • ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 2 gün
 • ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME + İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 3 gün
 • OH&SMS DENETÇİ KURSU - PR357 (PR356) IRCA Course ID: 1911 (1926) 5 (3) gün
 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ÜST YÖNETİM BİLGİLENDİRME (ISO 9001:2015 KYS - ISO 14001:2015 ÇYS - ISO 45001:2018 ISGYS) 1 gün
 • ISO 10002:2018 KALİTE YÖNETİMİ-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ-ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 (1) gün
 • ISO 10002:2018 KALİTE YÖNETİMİ-MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ-ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 2 (1) gün
 • TS EN 15838 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZLERİ STANDARDI EĞİTİMİ 1 gün
 • ISO 18295-1, ISO 18295-2 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZLERİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 1 gün
 • ISO 28000:2007 TEDARİK ZİNCİRİNDE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) 2014 YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME 1 gün
 • GAB (Güvenilir Araştırma Belgesi) 2014 YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 1 gün

OTOMOTİV EĞİTİMLERİ

 • IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ (1. ve 2. Taraf Denetçiler için; APQP/PPAP-SPC-MSA-FMEA , Risk Odaklı ve Süreç Yaklaşımıyla Etkin Denetim Tekniklerini içererek) - (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 3 gün
 • ETKİN DENETİM TEKNİKLERİ - DENETÇİ GELİŞİM PROGRAMI (ISO 19011:2018 Güncellemesi dahil) 3 (2) gün
 • ETKİN DENETİM TEKNİKLERİ - OTOMOTİV TEDARİK ZİNCİRİ 5 gün
 • VDA 6.5 ÜRÜN DENETİMİ 1 gün
 • VDA 6.3 PROSES DENETİMİ (2016 Versiyonu) 3 gün
 • İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI VE ÜRETİM PARÇASI ONAY SÜRECİ (APQP/PPAP) 1 gün
 • AS 9145 İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) VE ÜRÜN ONAYLAMA (PPAP) SÜRECİ VE AS 9102 FAI 2 (1) gün
 • AS 9138 İSTATİSTİKSEL ÜRÜN KABUL YÖNTEMLERİ (SPA) 2 gün
 • HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (DFMEA + PFMEA) TEMEL VERSİYON 2 gün
 • REVERSE FMEA VE PROSES HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ PFMEA 2019 VERSİYONU 1 gün
 • İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (İPK – SPC) 2 gün
 • FMEA HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ 2019 VERSİYONU 1 gün
 • FMEA HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ 2019 VERSİYONU (DFMEA, FMEA-MSR, PFMEA VE REVERSE FMEA) 2 gün
 • İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (SPC-İPK) VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) 3 gün
 • TEMEL OTOMOTİV TEKNİKLERİ ENTEGRE (APQP-PPAP-SPC-MSA-FMEA 2019 Versiyonu (DFMEA/PFMEA/FMEA-MSR)) 6 (5) gün
 • ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA) 2 gün

Havacılık & Savunma Sanayi ve Raylı Sistemler EĞİTİMLERİ

 • AS 9100:2016 (Rev.D) HAVACILIK,UZAY ve SAVUNMA ORGANİZASYONLARININ KYS GEREKLERİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • AS 9100:2016 (Rev.D) KYS GEREKLERİ İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 3 gün
 • HAVACILIK VE SAVUNMA SEKTÖRÜ SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI 1 gün
 • HAVACILIK VE SAVUNMA SEKTÖRÜ MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİ BAĞLAMINDA KÖK NEDEN ANALİZİ VE DÜZELTİCİ FAALİYET GELİŞTİRME 2 gün
 • HAVACILIK VE SAVUNMA SEKTÖRÜ KRİTİK KARAKTERİSTİKLERİN YÖNETİMİ, DFMEA VE PFMEA 2 gün
 • HAVACILIK VE SAVUNMA SEKTÖR GEREKSİNİMLERİNE YÖNELİK ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ (MSA) 2 gün
 • IRIS (ISO/TS 22163) - ULUSLARARASI DEMİRYOLLARI - RAYLI TAŞIMACILIK ENDÜSTRİ STANDARDI 2 gün
 • IRIS (ISO/TS 22163) - ULUSLARARASI DEMİRYOLLARI - RAYLI TAŞIMACILIK ENDÜSTRİ STD. İÇ DENETÇİ (ISO 19011:2018 Güncellemesi Dahil) 1 gün

GIDA EĞİTİMLERİ

 • ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GENEL GEREKLİLİKLER BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 2 gün
 • HELAL 22 (GIDA) YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 1 gün
 • HELAL 25 (KOZMETİK) YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 1 gün
 • GIDA ENDÜSTRİSİNDE BRC (GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ; Issue 8 ) UYGULAMALARI 2 gün
 • BRC/IOP AMBALAJ & AMBALAJ MALZEMELERİ STANDARDI (Issue: 6) EĞİTİMİ 2 gün
 • FSSC 22000 V5.1 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 3 gün
 • FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 3 gün

ENERJİ & KARBON EĞİTİMLERİ

 • ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 2 (1) gün
 • ISO 14064-1:2018 SERA GAZI ENVANTERİ STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 14046:2014 SU AYAK İZİ BİLGİLENDİRME 2 gün

Bilgi Güvenliği Sistemleri EĞİTİMLERİ

 • ISO / IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO / IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ  EĞİTİMİ 3 gün
 • ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 2 gün
 • ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME + İÇ DENETÇİ 3 gün
 • ISO/IEC 27005:2011 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK YÖNETİMİ 1 gün
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYGULAMA PRATİKLERİ EĞİTİMİ 1 gün
 • ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİSİ – HİZMET YÖNETİMİ 2 gün
 • ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİSİ – HİZMET YÖNETİMİ İÇ DENETÇİ 2 gün
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYGULAMA PRATİKLERİ İRTİBAT KİŞİSİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI 2 gün

YARDIMCI EĞİTİMLER

 • ISO 22716 KOZMETİK – İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) STANDARDI EĞİTİMİ 2 gün
 • ISO 37001 YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 1 gün
 • ISO/IEC 17025 : 2017 KALİBRASYON VE TEST LABORATUVARLARI İÇİN GENEL ŞARTLAR BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO/IEC 17025 : 2017 KALİBRASYON VE TEST LABORATUVARLARI İÇİN GENEL ŞARTLAR İÇ DENETÇİ 2 (1) gün
 • SA 8000:2014 SOSYAL SORUMLULUK 1 gün
 • ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 1 gün
 • ISO 45003: PSİKOSOSYAL RİSKLERİ YÖNETME KILAVUZU 2 gün
 • ISO 39001 : 2012 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME 2 gün
 • ISO 39001 : 2012 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 3 gün