işte hse

işte sağlık

ve güvenlik

Kazaları önleyin, kurumsal riskleri azaltın.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kurumsal riskin kontrol edilmesi her kurum ve her işveren için zorunlululuktur. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde hapis, ciddi para cezaları ve önemli tazminat riskleri mevcuttur.

Yasal yükümlülükler ve kamu bilincinin artması sonucu, günümüzde işletmeler tüm güvenlik, sağlık, teknik, sosyal güvenlik ve yasal gereksinimleri karşılayan bir işyerini garanti etmelidirler.

İŞTE GÜVENLİK İÇİN BUREAU VERITAS SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE (HSE) HİZMETLERİ

Türkiye’de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu iş güvenliği için yasal dayanağı oluşturur. Farklı politikalara uymak ve işyerinde risklerin belirlenmesi işverenin görevidir ancak uygulanması genellikle kolay değildir. İş güvenliği süreçlerinizi destekleyerek daha güvenli bir iş ortamı yaratmanıza yardımcı oluyoruz:

  • İş sağlığı ve güvenliği yasası ile uyum 
  • İş güvenliği risklerinin minimize edilmesi 
  • Olası maddi cezaların azaltılması 
  • İmaj ve şirket itibarı 

Deneyim ve uzmanlığımız ile Bureau Veritas, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm süreçlerini kapsar: standart SEÇ (HSE) yönetim sistemlerinin uygulanması veya hedeflenen hizmetlerin (kaza soruşturması, kök neden analizi, davranış odaklı iş güvenliği ...) gerçekleştirilmesi. Müşterilerimize özel bir çözüm bulmak için yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz ve işlerine başarılı bir şekilde entegre etmelerine yardımcı oluyoruz. Sonuç işe en aza indirgenmiş maliyet, para cezası veya dava riskidir. Çevrimiçi raporlama sistemimiz, e-hatırlatmalarımız, sunumlarımız ve resmi raporlarımız gibi benzersiz araç kombinasyonlarımızla müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.