BV'nin Yeşil Çizgi Hizmet ve Çözümleri

BV'nin Sürdürülebilirliğe Adanmış Yeşil Çizgi Hizmet ve Çözümleri

Bureau Veritas, bir  "İşletmeden İşletmeye ve İşletmeden Topluma” hizmet şirketidir. Misyonumuz işletmeler, kamu otoriteleri ve tüketiciler arasındaki güveni şekillendirmektir. Denetim ve belgelendirme hizmetlerinde bir dünya lideri olarak, 400.000 müşterimizin daha sürdürülebilir iş ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru yolculuklarında daha verimli, daha metodik ve daha güvenilir olmalarını destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik; stratejimize, organizasyonumuzun tamamına ve tüm işkollarımıza entegre edilmiştir.

Uzmanlığımızla, müşterilerimize zincir boyunca güvenlik, çevre, sosyal sorumluluk ve ürün veya hizmet kalitesi zorluklarını karşılamaları için hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi kaynak seçimlerinde ve üretim sırasında destekliyoruz. Hammadde tedariğinden ürün kullanımına kadar tedarik zincirinin her noktasında uzmanlık sunuyoruz. Bureau Veritas, inşaat ve tadilat çalışmaları sırasında Binalar ve Altyapı müşterileri için oradadır. Ve Yeni Mobilite alanında hayati bir destek rolü oynuyoruz. Bureau Veritas, sürdürülebilirlik stratejisini gerçekleştirmede tüm müşterilerine eşlik etmeye ve çalışanlarının ve paydaşlarının beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır.

Yeşil çizgi hizmet ve çözüm yelpazemiz aracılığıyla, hem özel hem de kamu kuruluşlarına sürdürülebilirlik hedeflerini uygulama, ölçme ve bunlara ulaşma gücü veriyoruz.

Yeşil Çizgi

Bizim katkımızla, müşterilerimiz ÇYS eylemlerinin etkisini izlenebilir, görünür ve güvenilir kılarak ölçülebilir bir şekilde gösterebilirler. Şeffaflık getirerek, müşterilerimizin markalarını ve itibarlarını korumak için araçlar sağlıyoruz.