fotovoltaik paneller

Kaynaklar & Üretim

gezegenin korunmasına katkı sağlamak

zorluklar

Tüm sektörlerde şirketler, iklim değişikliğini olumlu yönde etkilemek, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak ve çevreyi korumak istiyor. Etkili eylem planları uygulamak ve karbon ayak izlerini ölçmek, net sıfır karbonlu bir geleceğe doğru yolculuklarında çok önemli adımlardır.

Enerji geçişi bağlamında, sürdürülebilir yeni enerji üretimi, depolanması ve dağıtımı ile uyumluluk ve bunların güvencesi özel bir zorluktur.

BV Uzmanlığı

Tüm faaliyet sektörlerinde Bureau Veritas, kuruluşları karbon ayak izlerini azaltma çabalarında desteklemektedir. Müşterilerimizi doğrulama, ölçüm, sertifikasyon ve emisyon dengeleme yoluyla destekleyerek net sıfır emisyona götüren tüm yolları teşvik ediyoruz.

BV'de, gezegenin doğal kaynaklarının sorumlu kullanımının önemini kabul ediyoruz. Uzmanlarımız, kuruluşların ilgili zorlukların üstesinden gelmesine ve sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik etmesine yardımcı olur.

Yenilenebilir ve alternatif enerji üretim zincirinin kilit aşamalarında bulunan enerji dönüşümünün kilit oyuncularından biriyiz. Müşterilerimizi varlıklarını sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaları, inşa etmeleri ve işletmeleri için destekliyoruz.

  • YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİLER - ENERJİ GEÇİŞİ

- Kara ve açık deniz rüzgar yaşam döngüsü çözümleri
- Proje geliştirmeden varlık yönetimine kadar güneş enerjisi
- Güç şebekesi kararlılığı ve yenilenebilir enerji entegrasyonu
- Power-to-X, hidrojen ve biyoyakıt güvencesi

  • DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI

- Tarımsal ürün hasadı izleme
- Hassas tarım
- Sorumlu balıkçılık
- Orman sertifikası
- Deniz kirliliğinin önlenmesi

  • ENDÜSTRİ KARBON AYAKİZİ

- Karbon ayak izi izleme
- Enerji tasarrufu doğrulaması
- Endüstriyel çevre kontrolü 
- Test ve emisyon kontrolü

bv green line