cover_shaping_better_business_practices

Daha İyi İş Uygulamalarını Şekillendirmek

Yaklaşık 200 yıldır etik, iş yapış şeklimizin kesinlikle temelini oluşturuyor.

Günlük faaliyetlerimizde tarafsızlık ve adaleti teşvik eder.

Daha İyi İş Uygulamalarını Şekillendirmek, sorumlu ilerlemeyi teşvik etmek, İnsan Haklarını korumak ve bir güven ortamı yaratmak için esastır.

Bureau Veritas olarak, müşterilerimizi sürdürülebilir bir değer yaratma yolculuğunda ve markalarını korumalarında desteklemek için çaba gösteriyoruz. 

DEĞER YARATIMIMIZ

  • Etik: Bureau Veritas'ta mutlak ve markanın ana temeli 
  • Çalışanlarımızı iş etiği ve uyumluluk konusunda eğitmek: 2025 yılına kadar Etik Kuralları konusunda eğitim alan çalışan sayısında %99'a ulaşmak
  • Her gün müşterilerimizle geliştirdiğimizi her zaman Bureau Veritas bünyesinde uygulamak
  • Hem çalışanlar hem de iş ortakları için telefon veya e-posta yoluyla çevrimiçi ihbar sistemi

BUREAU VERITAS'IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE KATKISI:

Image
UN Sustainable Development goal number 16 with text in English © Bureau Veritas

TAAHHÜdÜMÜZ

  • Tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği ve siber güvenlik uygunluk değerlendirmesi dahil olmak üzere müşteriler ve toplum için ilgili TIC (test, denetim, belgelendirme) hizmetlerini şekillendirmeye devam etmek
  • Yüksek etik standartları sürdürmek
  • Paydaşlarımızı Grup KSS programına dahil etmek
  • İnsan Hakları ilkelerine uymak
  • Yolsuzlukla mücadele

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ADANMIŞ BV YEŞİL ÇİZGİ HİZMETLERİ VE ÇÖZÜMLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

buraya tıklayın