forms

KKDİK /

Türk REACH (TR - REACH) 

HİZMETLERİMİZ

 

KKDİK / TR - REACH hizmetlerimiz, kimyasal maddelerinizin Türkiye pazarına arz edilebilmesi için gerekli yükümlülükleri yerine getirmenize yardımcı olur.

AB tarafından düzenlenen ve piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin yönetimi kapsamında bir reform olan REACH'in ülkemizdeki karşılığı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" yani kısaca KKDİK Yönetmeliği 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 23 Aralık 2017'de yürürlüğe girmiştir.

KKDİK ile, kimyasal maddelere ait risklerin kontrol altında tutulması, “KAYIT”, “DEĞERLENDİRME”, “İZİN” ve “KISITLAMA” süreçleri yoluyla rekabet ve inovasyonun teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Firmalar, yıllık olarak 1 tonun üzerinde imal ya da ithal edilen kimyasal maddeleri Türkiye pazarında piyasaya arz etmek için KKDİK yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.  Şirketler, yıllık olarak 1 tonun üzerinde üretim kapasitesi olan kimyasal maddeleri AB'ye ihraç ederken de, yine bu düzenlemeyle uyumlu REACH mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Bureau Veritas, çevresel ve kimyasal alandaki ulusal ve uluslararası düzenlemelerde uzmanlaşmış olup REACH / KKDİK yönetmeliği kapsamında yetkin hizmet sunarak firmaların Türkiye, Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarındaki gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı olur.

Bureau Veritas'ın KKDİK / Türk REACH (TR - REACH) yönetmelikleri kapsamında sunduğu hizmetler
 • Tek temsilci (OR) hizmetleri
 • Ön-kayıt, Kayıt
 • Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi Hizmeti
 • Madde Bilgisi Değişim Forumu ( SIEF/MBDF) katılımcı aktivitelerinin takibi ve yönetimi
 • Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti
 • Kapsam ve muaf maddelerin belirlenmesi
 • KKDİK Ek - XVII Kısıtlamalara Tabi Maddelerin Belirlenmesi
 • KKDİK Ek - XIV İzine Tabi Maddelerin Belirlenmesi
 • Kimyasal Güvenlik Raporunun (KGR) Hazırlanması
 • KKDİK Maruz Kalma Senaryoları
 • KKDİK uyumlu Güvenlik Bilgi Formu (SDS) / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu (e-SDS/g-GBF) Hazırlanması
 • Konsorsiyum Yönetimi
 • Kayıt dosyalarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden gönderilmesi

İmalatçı: Eğer kendiniz kullanmak veya başkalarına tedarik etmek için (ihracat için olsa bile) kimyasal imal ediyorsanız (sentez yoluyla), muhtemelen KKDİK kapsamında bazı önemli sorumluluklarınız olacaktır.

İthalatçı: Türkiye dışından bir şey satın alırsanız, muhtemelen KKDİK kapsamında bazı sorumluluklarınız olacaktır. Tüketiciye sunulan kimyasal madde ya da karışımlar olabileceği gibi, tekstil, mobilya veya plastik ürünler gibi bitmiş ürünler olabilir.

Alt Kullanıcılar: Çoğu şirket, bazen farkında bile olmadan kimyasallar kullanır, bu nedenle, endüstriyel veya profesyonel faaliyetlerinizde herhangi bir kimyasal madde kullanıyorsanız yükümlülüklerinizi kontrol etmeniz gerekir. KKDİK kapsamında bazı sorumluluklarınız olabilir.

Türkiye’de yerleşik olmayan bir imalatçı, KKDİK Yönetmeliği uyarınca, maddelerinin  ön-kaydını ve kaydını bir TEK TEMSİLCİ (OR) aracılığıyla yaptırabilir.

TEK TEMSİLCİ, Türkiye dışındaki bir üretici tarafından karşılıklı anlaşma ile atanan, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişidir. Tek Temsilci, kendi halinde, karışım veya eşya halinde bir madde ithal eden firmaların yükümlülüklerini yerine getirecektir. Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçılar, ithalatçıların ihtiyaç duyduğu bilgilerin iletilmesinin gizli iş bilgilerinin ifşasını gerektireceğini düşünürlerse bu olasılığı seçmek isteyebilirler. 

Maliyetler:  KKDİK, ilgili harç ve ücretlerin Bakanlığın Döner Sermaye Müdürlüğüne ödenmesini gerektirir. Döner sermaye ödemeleri firmanızın büyüklüğüne ve tonaj bandı miktarınıza göre farklılık göstermektedir.  

Diğer maliyetler harçlardan daha yüksek olabilir. Bunlar sizin münferit yükümlülüklerinize, veri oluşturma veya satın alma ihtiyacınıza, danışman kullanma tercihinize veya zararlı maddeler  yerine daha güvenli kimyasallar bulma ihtiyacınıza / kararınıza bağlı olacaktır.

VERİ YOK, PAZAR YOK

KKDİK kapsamında olan, 1 ton ve üzeri miktarda imal ya da ithal edilen maddeler için 31 Aralik 2023 tarihine kadar kayıt dosyalarının bakanlığa gönderilmiş olması gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra kayıt numarası olmayan maddelerin piyasaya arzı yasal olmayacaktır.

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMLERİ

Kimyasal değerlendirme uzmanları, kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) hazırlarlar. Kimyasalların Kayıt dosyalarını onaylar ve Bakanlığa sunarlar.

Kimyasal değerlendirme uzmanı aynı zamanda Güvenlik Bilgi Formu (SDS) hazırlayıcısıdır. 

Eğitimler, Bakanlık tarafından akreditasyonu olan uzman eğitmenlerimiz tarafından verilir.

 AB-REACH / UK-REACH

Tek temsilci, AB Üye Devletlerinden birinde veya (UK-REACH için Birleşik Krallık'ta) yerleşik olmalıdır.

Global ofislerimiz ile EU-REACH ve UK-REACH için Tek Temsilcilik Hizmeti sağlamaktayız.

 • Tek Temsilci (OR) Hizmetleri
 • REACH kayıtları
 • REACH maruz kalma senaryoları
 • Veri üretimi
 • Dosyaların IUCLID formatında hazırlanması
 • REACH Güvenlik Bilgi Formları
 • Yetkili makamlarla yazışmalar (Veri erişimi vb )