Bureau Veritas KKDİK, kimysalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması

News

Bureau Veritas ile Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi İleri Düzey Eğitimi

25.01.2021

Bureau Veritas Türkiye, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) kapsamında Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi İleri Düzey Eğitimi vermektedir.

Türk KKDİK'in AB REACH ile en büyük farkı, dosyaların KKDİK Yönetmeliği Ek-XVIII'e uygun olarak sertifikalı bir Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından imzalanmasını gerektirmesidir. Sertifikasyon süreci, yönetmelikle ilgili 64 saatlik bir eğitimi ve yasal gerekliliklere uygun bir dosya hazırlayabilmek için çok çeşitli teknik konuları içerir. Bununla birlikte, KDU'lar, özellikle yeni bir maddenin tescili ile karşı karşıya kaldıklarında veya dosyaları hazırlamak için mevcut bilimsel verileri analiz ederken ve yorumlarken, çevresel zararların değerlendirmesi konusunda derinlemesine bir anlayışa ihtiyaç duymaktadır.

amaç ve faydalar

Çevresel zararların değerlendirmesi ve risk karakterizasyonu konusundaki uzmanlığımızla, mevcut KDU'ların veya genel olarak çevresel zararlılık değerlendirmesi ve özelde ekotoksikoloji bilgisini geliştirmekle ilgilenen herkesin bilgi düzeyini artırmak için eğitim düzenlenmiştir. Eğitim, katılımcıların uygulamalı deneyimlerini artırmak için pratik grup çalışmaları ile sağlam bir teorik temel sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Bu eğitim, aşağıdaki hususları ayrıntılı olarak açıklamayı amaçlamaktadır:

 • Çevresel zararlılık değerlendirmesi ve bilgi gereksinimlerine giriş
 • Bilgi toplama ve mevcut bilgilerin değerlendirilmesi
 • Alaka düzeyi, güvenilirlik ve yeterlilik
 • Madde karakterizasyonu ve sonlanma noktası değerlendirmeleri
 • Çevre ile ilgili fiziko-kimyasal parametreler
 • Çevresel akıbet (davranış) gereksinimleri
 • Ekotoksisite gereksinimleri
 • Sucul, kara, omurgalı ve omurgasız toksisitesi
 • Ekotoksisite test ilkeleri
 • Ekotoksisite biyotestinin anlaşılması: bir alg ekotoksisite deneyinin simülasyonu (OECD 201: Tatlı Su Algleri ve Siyanobakteriler, Büyüme Engelleme Testi)
 • Doğrulama gereksinimleri
 • Doz-etki ilişkileri, değerlendirme faktörleri ve PNEC'ler
 • Hidrofobisite, toksik etki şekli ve kimyasalların sınıflandırılması
 • Niceliksel Yapı Aktivite İlişkileri (QSAR'lar)
 • Uygulanabilirlik alanı ve QSAR'ların doğrulanması
 • QSAR'lar kullanılarak veri boşlukları nasıl doldurulur?

Eğitim, Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU'lar) ve KKDİK kayıtlarından sorumlu Uzmanlar/Yöneticiler için önerilmektedir. 2 gün süren eğitim, Bureau Veritas ofisinde veya müşteri ofisinde düzenlenebilmektedir.

Eğitim dokümanına buradan ulaşabilirsiniz

Eğitim dokümanına (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz