İşe Alım ve Yerleştirme

İK İŞE ALIM SÜRECİ: 

 • 1. BAŞVURU YAPIN

  Açık pozisyonlarımızı araştırın ve online başvuru yapın.

 • 2. BAŞVURU TARAMASI

  Başvurunuz, işe alım görevlileri/işe alım yöneticileri tarafından yapılan değerlendirmeyi de içeren ilk süreçlerimiz tarafından incelenir. Pozisyon gerekliliklerini en iyi şekilde karşılayan adaylar bir sonraki aşamaya geçer.

 • 3. İŞE ALMA MÜDÜRÜNÜN İNCELEMESİ

  Bir işe alma uzmanı veya işe alma yöneticisi, daha fazla tarama için seçilen başvuru sahipleriyle iletişime geçecektir. Bu ilk telefon görüşmelerinin düzenlenmesini içerebilir.

 • 4. YAPILANDIRILMIŞ ADAY GÖRÜŞMELERİ VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER

  Adaylar ilgili ekip üyeleri ve yöneticilerle görüşmeye davet edilir. Bazen vaka çalışmaları ve çalışma tarzı anketleri gibi ek değerlendirmeler de sürece dahil edilir.

 • 5. BUREAU VERİTAS'A HOŞ GELDİN!

  Başarılı adaylara güven dünyasını şekillendirmeye başlamaları için teklifler yapılır!

Yeni işe alımlarımıza, üretkenliğinizi ve aidiyet duygunuzu en üst düzeye çıkarmayı ve hızlandırmayı amaçlayan, aşağıdakileri içeren yapılandırılmış yeni bir çalışan deneyimi sunulmaktadır:

 • "Önemli Anlar" yeni işe alınanlar için açıkça tanımlanmış işe alım deneyimleridir

 • Mümkün olan her yerde süreçlerin dijitalleştirilmesi

 • Yeni katılanlarımıza “BV Buddies” atanması

 • Yeni işe alınanlar için ilk yılınızda işe özel öğrenmeler

 • Kültürümüzü ve işveren markalaşmamızı kapsayan modüllerle “Bureu Veritas'a Hoş Geldiniz” eğitimi: 

  - Temel Güvenlik Kurallarımız 

  - Etik Kurallarımızı, seyahat güvenliğini, veri korumayı, IS/IT kullanıcı sözleşmesini ve sürüş güvenliğini kapsayan uyumluluk modüllerimiz

  - Tüm çalışanlarımızın beklentilerini güçlendirmek için BV Mutlakları, BV Değerleri ve Liderlik Beklentileri

  - LEAVE YOUR MARK işveren markası ve onu şekillendirmede ve geliştirmede hepimizin oynadığı rol

  - Küresel İK politikalarımız