shutterstock_1067064803

Yeni Mobilite

yeşil ulaşıma doğru geçişin hızlandırılmasına katkı sağlamak

zorluklar

Havayolları, demiryolları, karayolu taşıtları, nakliye ve daha fazlasını içeren ulaşım endüstrisi, dünyadaki CO2 emisyonlarının yaklaşık% 25'ini temsil etmektedir1.

Denizcilik sektörü, sürdürülebilir yakıtlar geliştirerek, alternatif tahrik sistemleri kullanarak ve açık deniz rüzgar çiftliği inşaatı ve operasyonlarını destekleyerek enerji dönüşümüne öncülük etmektedir.

Elektrik, enerji geçişinde kritik bir dayanak olduğundan, elektrikli mobilitenin gelişimi, kolayca erişilebilir ve uygun fiyatlı şarj çözümlerine dayanır.

BV uzmanlığı

Yaklaşık 200 yıldır, müşterilerimizi sektör içinde yeni enerjiler geliştirmede desteklemek için denizcilik sektöründeki uzmanlığımızdan yararlanıyoruz. LNG nakliyesi gittikçe daha fazla çekiş gücü kazanırken, gemi sahiplerinin gemilerinin tasarımını optimize etmelerine yardımcı olarak mevcut ve gelecekteki hava emisyon düzenlemelerine uygunluğu garanti ediyoruz.

Teknolojilerin, alternatif yakıtların ve enerji kaynaklarının bir karışımı, endüstrinin çevresel ayak izini istikrarlı bir şekilde azaltıyor. BV, endüstri oyuncuları ile işbirliği yaparak ve yeni mobilite konusundaki uzmanlığından yararlanarak, endüstrinin yeni bir sürdürülebilir kalkınma çağına giden yolu belirlemesine yardımcı oluyor.

  • E-MOBİLİTE

- Yapım aşamasında olan şarj istasyonları için proje yönetimi yardımı
- Operasyonlardaki şarj istasyonları için gözetim hizmetleri
CHARGESCAN BY BV HAKKINDA BASIN BÜLTENİNİ OKUYUN

  • ALTERNATİF TAHRİK

- Tasarımdan operasyonlara kadar riski azaltmak için LNG uzmanlığı ve proje desteği
- Gelişmiş performans ve sürdürülebilirliği destekleyen mühendislik hizmetleri
- Denizcilik ve açık deniz sektörleri için siber güvenlik ve emniyet çözümleri
- Yeni yakıtlar için yeni kuralların geliştirilmesi ve uygulanması

Logo BV Green line


1 Everything You Need to Know About the Fastest-Growing Source of Global Emissions: Transport, World Resources Institute, 2019