shutterstock_green_city

İnşaat & Altyapı

Şehirlerin ve Bölgelerin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamak

Zorluklar

Tüm Binalar ve Altyapı sektörü paydaşları ikili bir zorlukla karşı karşıyadır. Öncelikle, artan kentsel nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, binaların ve altyapının yüksek kaliteli, karlı ve çevre ve güvenlik düzenlemelerine uygun olmasını sağlamalıdırlar.

BV UZMANLIĞI

BV, fizibiliteden operasyonlara kadar her aşamada mevcuttur. Yeni ve eskiyen varlıklar için denetim ve sertifikasyon hizmetleri sunuyor ve düşük enerji tüketimine geçişi destekliyoruz.

Teknik uzmanlığımız ve yerel düzenlemelere ilişkin derinlemesine bilgimiz, müşterilerin şehirleri ve altyapıyı tasarlamasına, geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Sürdürülebilir ve akıllı şehirlerin gelişimine katkıda bulunurken, mevcut binaların ve altyapıların ömürlerinin yenileme yoluyla önemli ölçüde uzatılmasını sağlıyoruz.

  • İNŞAAT & TADİLAT

- Yeşil bina sertifikası
- Altyapı iyileştirme için proje yönetimi
- Altyapı yaşam döngüsü varlık yönetimi

Logo BV Green line