proje yönetimi

proje yönetim asistanlığı

İnşaat projelerinizin başarılı bir şekilde uygulanması için kalite, zaman ve bütçe hedeflerinize ulaşarak sürecin yönetilmesine katkı sağlarız.

Modern inşaat iş programı, çevresel koşullar, yasal yükümlülükler, maliyet ve kaynak gibi parametrelerin iç içe geçtiği kompleks bir çalışma alanıdır. Uzman tavsiyesi ve yönlendirmesi olmayan projeler başarısızlık riski taşır ve olası risklerin gerçekleşmesi müşterinin maddi zarar görüp, yasal mesuliyetler altına girmesine sebep olur. Proje yönetim asistanlığı ile yatırımcının, proje geliştiricisinin veya mülk sahibinin belirlediği hedefleri, sürekli değişen parametreleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştirmesine yardımcı oluruz.

Proje yönetim asistanlığı sayesinde, bir inşaat projesinin zamanında, belirlenen bütçe dahilinde ve şartnamalere uygun olarak tamamlanmasını sağlıyoruz. Proje müdürü operasyonun her safhasında profesyonel müşavirlik, teknik uzmanlık ve ilgili tüm birimlerin organizasyon hizmetlerini sağlar. Bureau Veritas olarak, projenin en başından itibaren gerçekçi bütçelerin belirlendiği ve ilgili tarafların temin ettiği bütün maliyet bilgilerinin takip edildiği dinamik bir maliyet ve kontol yönetim programı sunarız.

çözümlerimiz

Fizibilite, tasarım ve mühendislik Ön bütçe, ana iş programı, tasarım kontrolleri, tasarım yönetimi, koordineli, tasarım ve bütçe optimizasyonu, teknik danışmanlık

İhale ve tedarik Teknik ve idari şartnamalerin uygunluk denetimi, müteahhit önyeterlilik değerlendirmesi, sözleşme hazırlanması, müteahhit tekliflerinin değerlendirilmesi

İnşaat uygulaması ve devreye alma Saha kontrolleri, iletişim yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol, bütçe kontrol ve takip, iş programı, sözleşme ve talep yönetimi, değişiklik ve talep yönetimi, ilerleme kontrolü, raporlama, test ve devreye alma sürecine nezaret, test ve devreye alma dokümantasyonun hazırlanması

Devir teslim Geçici Kabul sürecine nezaret, eksik ve hatalı imalatların tanımlanıp kontrol listelerinin oluşturulması, eksik ve hatalı imalatların tamamlanması sürecinde nezaret, kesin kabul

inşaat hizmetlerimizi keşfedin