wind turbines and solar panels

News

Bureau Veritas, ENSİA Yönetim Kurulunda

15.04.2021

Test, Gözetim ve Belgelendirme hizmetlerinde dünya lideri olan Bureau Veritas, Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmeyi amaçlayan ENSİA (Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği)’ nın yönetim kurulunda yer almaktadır.

Bureau Veritas, bir  "İşletmeden İşletmeye ve İşletmeden Topluma” hizmet şirketidir. Misyonumuz işletmeler, kamu otoriteleri ve tüketiciler arasındaki güveni şekillendirmektir. Sürdürülebilirlik; stratejimize, organizasyonumuzun tamamına ve tüm işkollarımıza entegre edilmiştir.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, sürdürebilirliğin ana unsurlarından biridir. Diğer sektörlerde olduğu gibi enerji sektörü oyuncuları da iklim değişikliğini olumlu yönde etkilemek, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak ve çevreyi korumak istiyor. Bureau Veritas, yenilenebilir ve alternatif enerji üretim zincirinin kilit aşamalarında bulunan enerji dönüşümünün kilit oyuncularından biridir. Müşterilerimizi varlıklarını sürdürülebilir bir şekilde tasarlamaları, inşa etmeleri ve işletmeleri için destekliyoruz.

Enerji Sektöründeki Hizmetlerimizle İlgili Detaylı Bilgi için