Shutterstock_383952559

News

Bureau Veritas,

GSTC Akredite Statüsü

ile otelleri ve tur operatörlerini sertifikalandırıyor

15.03.2022

Bureau Veritas, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından otelleri ve tur operatörlerini sertifikalandırmak için 'GSTC-Akredite' statüsünü almıştır.

Daha yaşanılabilir bir gelecek için sürdürülebilirliğe giderek artan ilgi ile birlikte, turistler ve konaklama tesisleri de sürdürülebilirlik uygulamalarının yürürlükte olmasını istemektedirler. Konaklama tesisleri, sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaları izlenebilir ve görünür kılmak ve nihai tüketici nezdinde marka ve itibarlarını korumak için sertifika programlarından yararlanmaktadır.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar olan GSTC Kriterlerini yönetir ve turizmin üç temel alt sektöründe (oteller/konaklamalar, tur operatörleri/acenteleri ve destinasyonlar) sürdürülebilir turizm sertifikasyonu için güvence sağlayan uluslararası bir kuruluştur.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), GSTC Kriterleri olarak bilinen küresel sürdürülebilir standartları oluşturur ve yönetir. İki grup vardır: Kamu politika yapıcıları ve destinasyon yöneticileri için Destinasyon Kriterleri ve oteller ve tur operatörleri için Endüstri Kriterleri. Bunlar, turizmin, koruma ve yoksulluğun azaltılması için bir araç olarak potansiyelini karşılamasını sağlarken, dünyanın doğal ve kültürel kaynaklarını korumak ve sürdürmek için herhangi bir turizm işletmesinin veya destinasyonun ulaşmayı hedeflemesi gereken yol gösterici ilkeler ve minimum gereksinimlerdir.

GSTC Kriterleri, oteller/konaklamalar, tur operatörleri ve destinasyonların yürürlükte sürdürülebilir politikalara ve uygulamalara sahip olduğunu belgeleyen Sertifikasyon Kuruluşlarının Akreditasyonunun temelini oluşturur. GSTC, herhangi bir ürün veya hizmeti doğrudan onaylamaz; ancak onaylayanları akredite eder. GSTC, sürdürülebilir turizmde en iyi uygulamaları gerçekleştirmeye çalışan BM ajansları, STK'lar, ulusal ve eyalet hükümetleri, önde gelen seyahat şirketleri, oteller, tur operatörleri, bireyler ve topluluklar dahil olmak üzere çeşitli ve küresel bir üyeliği temsil eden, bağımsız ve tarafsız, ABD'de kayıtlı 501(c)3 kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

GSTC-Akredite statüsünün elde edilmesi, GSTC-Akredite belgelendirme kuruluşunun bağımsız ve güvenilir bir niteliğini sağlamak için, sertifikasyon programının GSTC Akreditasyon Paneli ve ASI (Güvenlik Hizmetleri Uluslararası), GSTC'nin akreditasyon sürecini yöneten ortağı tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmış süreç ve prosedürleri takip ettiği anlamına gelmektedir.