2021 integrated report

News

Bureau Veritas'ın İlk Entegre Raporu: Değer Yaratımı Göstergesi

20.04.2022

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından yayınlanan referans çerçevesinin yol gösterici ilkelerinden hareketle, Bureau Veritas ilk Entegre Raporunu yayınlamıştır.

Bu rapor, finansal ve finansal olmayan verileri birleştirerek BV'nin tüm paydaşları için nasıl değer yarattığını açıklar – özellikle stratejisinin, performansının ve risklerinin bağlanırlığı yoluyla; ayrıca sürdürülebilir iş modelini, amacını ve tutkulu stratejisini ve ilave olarak insanlar ve gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratma taahhüdünü vurgular.

Bu rapor aracılığıyla, BV'nin sorumlu ilerleme vizyonunu nasıl paylaştığını, geleceğe giden yolu nasıl ivmelendirdiğini ve güven için koşullar yarattığını keşfedin.

Bureau Veritas'ın İlk Entegre Raporunu Okuyun