Sürdürebilirlik Anketi

News

KÜRESEL ANKET: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI ŞİRKETİNİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?

30.05.2022

bureau verıtas küresel sürdürülebilirlik raporlama anketi 2022

Sürdürülebilirlik raporlaması, Avrupa'da ve dünyada birçok ülkede daha çok şirket için yasal bir zorunluluk haline gelmektedir. Düzenlenen bu açıklamalara ilk kez hazırlanan şirketler için zaman kısa, ancak bazı şirketler değerli bir gönüllü raporlama ve üçüncü taraf güvencesi geçmişine sahiptir. Bu anket, şirketlerin sürdürülebilirlik raporlama olgunluğuna ilişkin küresel bir anlık görüntü sağlamayı ve aşağıdakiler gibi yaygın sorunları belirlemeyi amaçlamaktadır:

  • Raporlama için itici güçler ve aşılması gereken engeller;
  • Veri yönetimi stratejileri ve araçları;
  • En yaygın sürdürülebilirlik sorunları ve riskleri (önemli konular);
  • Katılımcı kuruluşların sürdürülebilirlik raporlamasında karbon / GHG raporlaması ve üçüncü taraf doğrulaması/güvencesinin nasıl entegre edildiği;

Anket anonimdir ve tamamlanması 10 dakikadan fazla sürmeyecektir. Önceki anketlerimizde olduğu gibi, toplu sonuçlar katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmek için paylaşılacaktır. Bulguların bilgilendiriciği olacağını ve katılımcıların, sürdürülebilirlik raporlamasının gelişimindeki bu önemli anda olgunluklarını benzerleriyle kıyaslamalarında yardımcı olacağını umuyoruz.