Bureau Veritas Tedarik Zinciri Esnekliği

News

Tedarik Zinciri Esnekliği: BV'nin Teknik Bülteni Yayınlandı

17.12.2021

Bureau Veritas'ın "Risk değerlendirmesi ile tedarik zinciri esnekliğini güçlendirme" başlıklı teknik bülteni yayınlanmıştır. Bülten, tüm zincir boyunca riski azaltmak için şirketlerin tüm tehditleri belirlemesi ve altta yatan riskleri değerlendirmesinin yanı sıra toplam maruziyetlerini değerlendirebilecekleri bir risk kontrol kulesine sahip olmaları gerektiğini ana hatlarıyla belirtir.

Günümüzde şirketler, çok sayıda tedarik zinciri katmanıyla, artan aksama biçimleriyle ve sıkı operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kalan karmaşık bir ortamda ilerliyor. Sonuç olarak, tedarik zincirlerini yönetmenin ve güçlendirmenin en etkili ve uygun maliyetli yollarını arıyorlar.

Sayısız riskin üstesinden gelmek için karar vericiler, sayısız kaynağı izlemelerine, kısa vadeli risk yanıtlarını tanımlamalarına, kesinti tehdidini azaltmalarına ve finansal sonuçları azaltmalarına yardımcı olacak dijital çözümlere giderek daha fazla yöneliyor.

Bu teknik bültende, Bureau Veritas'ın, şirketlerin tedarikçi ağı şeffaflığı ve güvenilirliği konusundaki zorlukların üstesinden gelmelerine, her koşulda operasyonel esnekliği ve iş sürekliliğini güçlendirmelerine nasıl yardımcı olmaya kararlı olduğunu öğreneceksiniz. Bu amaçla, tedarik zincirinin esnekliğini değerlendiren ve ölçen benzersiz bir çözüm olan Supply-R'ı geliştirdik. Supply-R, kritik tedarikçilerin bağımsız yerinde doğrulamasından elde edilen saha verilerine dayalı özelleştirilmiş bir risk değerlendirme metodolojisi sunar.

Çözümü 2021'in başlarında birkaç büyük küresel müşteriyle denedik ve SINOPEC ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) sağladık. Bureau Veritas, grubun tedarik zinciri dayanıklılık performansını iyileştirmesine yardımcı olmak için Sinopec ile birlikte çalıştı. Özellikle Sinopec'in endüstriyel ürünleri içeren SC2B (tedarik zincirinden işletmeye) işlemleri için e-ticaret platformunu desteklemek ve bu alanda sürekli işbirliğini teşvik etmek için bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Supply-R Hakkında Daha Fazlasını Öğrenmek için Teknik Bülteni İndirin