Bureau Veritas Clarity Webinar

Web semineri: Şirketlerin ÇSY (ESG) Taahhütlerine Şeffaflık ve Güvenilirlik Nasıl Getirilir

29.11.2021
Summary

Günümüzde kuruluşlar olumlu etkilerini göstermeye ve sürdürülebilirlik güvencesi sağlamaya çalışıyor.

Paydaşlarının güvenini kazanmak için değer zincirleri boyunca sorumlu davrandıklarını kanıtlamaları gerekir. Artık, her şirketin sürdürülebilirlik taahhütlerinin gerçek eylemlere dayandığına dair somut kanıtlar sağlaması kritik önem taşıyor. 

Tutarlı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerinin tanımlanması esastır. Somut eylemlerle verimli ve güvenilir bir şekilde uygulanmalarını sağlamak çok önemlidir. 

Bu web seminerinde, Bureau Veritas ve BCG verimli sürdürebilirlik stratejilerinin en iyi şekilde nasıl uygulanacağını konuşacaktır. Bureau Veritas, sürdürülebilirlik stratejilerine şeffaflık, güven ve güvdenilirlik getirmek için en son çözümü olan Clarity çözümü de sunacaktır.

SABAH OTURUMU

Gün: 9 Aralık 2021
Zaman: 10:00 AM (CET Paris Time)
Süre: 1 saat
Dil: İngilizce

SABAH OTURUMU İÇİN KAYDOLUN

ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

Gün: 9 Aralık 2021
Zaman: 3:00 PM (CET Paris Time)
Süre: 1 saat
Dil: İngilizce

ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUM İÇİN KAYDOLUN