shutterstock_1771574969

News

İklim Değişikliği Zorluğu ile Mücadele Etmek: BV, Hidrojen Karbon Ayakizi Değerlendirmeleri için Gönüllü Sertifika Lansmanını Yapmıştır

02.06.2022

Müşterilerin beklentilerini karşılamak için Bureau Veritas, Hidrojen üretim tesislerinin karbon ayak izini değerlendirmeye yönelik bir sertifikasyon çerçevesi geliştirmiştir.

Uluslararası kabul görmüş yasal sertifikasyon programının yokluğunda, bu program Hidrojen değer zincirindeki paydaşlara farklı Hidrojen üretim yollarının çevresel etkisini* değerlendirmelerinde yardımcı olmak için bağımsız bir çerçeve olarak uygulanır.

Sertifikasyon çerçevesi çeşitli yaklaşımlara uygulanabilir: tüm proje yaşam döngüsü boyunca - konseptten operasyona, herhangi bir belirli proje aşamasına, veya birden fazla ardışık proje aşamasına.

Hidrojen sektörü, özellikle önemli ulusal yatırım planları nedeniyle eşi görülmemiş bir oranda büyümektedir. Hidrojen, karbonsuzlaştırma yoluyla iklim değişikliği sorunuyla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır.

Hidrojen, artan bir ivmeyle, ağır sanayilerden ulaşıma ve ev içi kullanımlara kadar ekonominin her alanında önemli bir rol oynayacaktır. Bu uygulama çeşitliliği, oyuncu çeşitliliği anlamına gelir. Hidrojen üretimi, depolaması ve nakliyesi projelerinde halihazırda farklı ölçeklerdeki şirketler yer almaktadır. Elli yılı aşkın bir süredir geçerli bir pazar olmasına rağmen, endüstri tarafından belirlenen teknik standartlardan veya Hidrojenin üretimini, dönüştürülmesini veya nihai uygulamasını çevreleyen uluslararası veya ulusal düzenleyici çerçevelerden yararlanmak için hala yeterince olgun bir pazar değildir. Bu tür çerçevelerin olmaması nedeniyle, sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine katkısı henüz resmileştirilmemiş ve bildirilmemiştir.

Bir enerji taşıyıcısı olarak hidrojen, her biri farklı ve spesifik çevresel etkiye sahip farklı yollardan üretilebilir. Paydaşlar kendi çevresel ayak izlerine karşı daha duyarlı hale geldikçe, Hidrojenin değer zincirlerinde oynadığı role güven sağlamak kritik hale gelmektedir.

Bu gönüllü sertifika sayesinde ve daha genel olarak, sürdürülebilirliğe adanmış Yeşil Çizgi hizmet ve çözümleri aracılığıyla, Bureau Veritas, karbon ayak izlerini ölçerek ve daha sonra güvenle etkili bir şekilde iletilebilecek verimli eylem planları uygulayarak müşterilerini net sıfır geleceğe doğru yolculuklarında destekler.


*: değerlendirme Sera Gazlarına (GHG) ve belirli bir Hidrojen üretim süreciyle ilişkili belirli bir saha konumundan kaynaklanan küresel ısınma etkisine odaklanır