Strategy_cover

Stratejimiz:

Büyüme Profilimizi Güçlendirmek

Hizmetlerimizin kapsamını genişleterek, uluslararası ağımızı geliştirerek ve küresel trendlerin önünde kalarak, müşterilerimize daha iyi hizmet veriyor ve daha sürdürülebilir bir geleceği teşvik ediyoruz.

5 temelli stratejimiz

Stratejimiz, güçlü yönlerimizden yararlanmak ve Grubu daha da dönüştürmek için 5 temel üzerine inşa edilmiştir:

1. Ana büyüme girişimleriyle pazar kapsamını genişletmek 
Daha geniş bir hizmet yelpazesiyle geleneksel pazarlarımıza daha çok nüfuz edeceğiz. Bu hedefe ulaşmak için, belirli segmentlerde (Petrol ve Gaz, Enerji ve Yardımcı Tesisler, Kimyasallar) Opex hizmetleri (işletme aşamasında sağlanan) de dahil olmak üzere çeşitli girişimler belirledik. Ayrıca, dört girişim aracılığıyla tüketici harcamalarıyla ilgili sektörlerde mevcudiyetimizi artırmayı planlıyoruz: Binalar ve Altyapı, Tarım-Gıda, Otomotiv ve Akıllı Dünya.

2. Büyük uluslararası şirketlerin tercih edilen ortağı olmak 
Müşterilerin işlemlerini ve operasyonlarını kolaylaştırmak ve güvence altına almak için daha entegre küresel çözümler geliştiriyoruz. Bu hizmetler, uluslararası şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış gözetimleri, denetimleri, testleri ve veri yönetiminin yanı sıra artırılmış dijital içerik ve sağlam hesap yönetimini bir araya getirir.

3. Çevikliğimizi ve üretkenliğimizi arttırmak için verimli bir işletim modelini daha fazla devreye almak 
Excellence @ BV gibi dahili girişimler geliştiriyor ve hizmetlerimizin dijital içeriğini artırıyoruz.

4. Küresel ayak izimizi dengelemek
TIC (test, denetim, sertifikasyon) zorlukları boyuta, sektöre ve konuma göre farklılık gösterir. ABD'deki Fortune 500 şirketlerinden Çin'deki gelişen pazarlara kadar, tüm coğrafyalar için çözümler sağlama konusunda uzmanız. Bu nedenle, uluslararası erişimimizi genişletiyor ve küresel ayak izimizi beş alanda dengelemeyi hedefliyoruz: Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Asya Pasifik.

5. Pazar bütünleştirmede lider rol oynamak
Parçalanmış bir küresel TIC (test, denetim, sertifikasyon) pazarında organik ve harici büyümeyi birleştiren geçmişimize dayanarak, belirli pazarlarda ve coğrafyalarda küçük ve orta ölçekli şirketler edinmeye devam ediyoruz.

2025 STRATEjik PLAN

Bureau Veritas, 2021'in dördüncü çeyreğinde 2025'e kadar olan finansal hedefinin bileşenlerini açıklayacak.

Grubun güçlü temelleri değişmeden kalır ve devam eden stratejinin sağlamlığını açıkça gösterir. Böylelikle Bureau Veritas, bir sonraki stratejik planının açıklanmasını beklerken, 2015 yılında başlattığı ve çok başarılı olduğunu kanıtlayan stratejiyi geliştirmeye devam edecektir. Önümüzdeki yıllar için büyümenin itici gücü olarak tanımlanan ana stratejik yönler, tüm Grup şirketlerinde halihazırda eylem planlarının konusudur.

güçlü mega trendler tıc (test, gözetim, sertifikasyon) sektörünün gelişimini destekliyor 

Image
5 pillars strategy

Sürdürebilirlik üzerine stratejik odak

Bureau Veritas, finansal olmayan performansına bağlı kalmaya devam ediyor. Bir sonraki stratejik planın öncesinde, 2025 yılına kadar sosyal ve çevresel sorumluluk stratejisini sundu. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (BM SKH'ler) ile uyumlu olan bu strateji, “Daha İyi Bir Dünyayı Şekillendirme” yi hedefliyor. Üç stratejik eksen üzerine inşa edilmiştir: "Daha İyi Bir İşyerini Şekillendirme", "Daha İyi Bir Çevreyi Şekillendirme" ve "Daha İyi İş Uygulamalarını Şekillendirme"; ve üç sürdürülebilirlik temeli: "Sosyal ve Beşeri Sermaye", "Çevre" ve "Yönetim".

kss (kurumsal sosyal sorumluluk) stratejimizi keşfedin