ıso 55001

ıso 55001 varlık yönetimi

Makine ve araçlar gibi maddi varlıklar, kullanım ömrü boyunca maliyet açısından etkin ve sorumlu bir şekilde yönetilmelidir; tasarım ve devreye alma, işletme ve nihai olarak elden çıkarma yoluyla fikri mülkiyet gibi fiziksel olmayan varlıklar da, değerlerini artırmak ve güvenliklerini sağlamak için uygun şekilde kullanılmalıdır.

Dikkatli bir varlık yönetimi sistemi, şirketinizin varlıklarını sağlık, güvenlik ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamasını yatırım getirisini sağlayacak şekilde başarıyla yönetmenize yardımcı olabilir. Bu da karlılığı artırmanıza ve rekabette öne geçmenize olanak sağlar.

çözümlerimiz

En yaygın kabul gören sistem, en iyi 24 uygulamaya dayanan ISO 55000 standart ailesinde tanımlanmıştır. Bu sağlam çerçevenin uygulanması, kurumunuzda yüksek standartlar uygulamanıza ve ISO 55001 sertifikasıyla tanınmanıza olanak sağlar. ISO 55001 Varlık yönetimi gereksinimlerini karşılayan bir yönetim sisteminin uygulanmasında size destek veriyoruz.

Harmanlanmış öğrenme teklifimiz ayrıca ISO 55001'in kavramlarını ve uygulamasını bütünleştirmenize yardımcı olabilir.  Yıllar süren deneyime sahip uzman eğitmenler, yüz yüze oturumlarda pratik denetim çalışmasından öğrenilen en iyi uygulamaları paylaşırlar.

FAYDALAR

  • Örgütsel hedefleri destekleyen bir varlık yönetimi politikası oluşturur.
  • Uyum gösterir ve şeffaflık sağlar.
  • Karar vermede maliyet verimliliğine karşı riski dengelemenize yardımcı olur.
  • Maliyetleri düşürmenize yardımcı olur ve varlık yaşam döngüsü boyunca büyümeyi optimize eder.
  • Varlık yönetimi performansını değerlendirir.
  • Varlık yönetiminizin verimli, sürdürülebilir ve uyumlu olduğunu kanıtlayarak itibarınızı arttırır.
  • İyileştirme için fırsatları belirler.

KURUMSAL RİSKLER BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZİ KEŞFEDİN