otelcilik sektörü

otelcilik sektörü belgelendirme

GREENING HOTELS - YEŞİLLENEN OTELLER BELGELENDİRMESİ

Bureau Veritas, TÜROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile devam eden Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikasyon Projesi; “Sürdürülebilir Turizm” için turizm tesislerini daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

2009 yılında Dünya Su Forumu ‘ndan sonra Bureau Veritas ve TÜROB işbirliği ile başlayan ve sonrasında Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile büyümeye devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesi; Bureau Veritas, TÜROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi ortak projesi olarak, turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyarlı olma motivasyonlarını arttırmayı hedefliyor.

Turizm sektöründe bugün, rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısı ve yeşil konaklama tesislerinin sayısını artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Belgesi sahibi olmaya aday tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin Arttırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri ‘Yeşillenen Oteller Belgesi’ almaya hak kazanıyor. Kontrol Listesi’nde yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer alması üzerinden minimum başarı durumlarına göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronz, Gümüş ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi almaya hak kazanıyor.

TS EN 15288-2 YÜZME HAVUZLARI İÇİN İŞLETME GÜVENLİK KURALLARI UYGUNLUK BELGELENDİRMESİ

TS EN 15288-2 standardı, genel kullanıma açık yüzme ve terapi havuzlarının tasarımında ve işletilmesinde uyulması gereken güvenlik kurallarını içermektedir.

Otel ve/veya su parklarında bulunan yüzme havuzları, su kaydırak havuzları ve aktivite havuzlarında, havuzların güvenliğini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması ve kamuya açık yüzme havuzları ile ilgili kullanıcılar ve havuz personeli dahil olmak üzere riskler göz önüne alınarak güvenlik kurallarının uygulandığı teyit edilerek belgelendirilme faaliyetleri gerçekleştirilir.

TS EN 15288-1 standardı esas alınarak hazırlanan kontrol listeleri üzerinden gerçekleştirilen denetimler ile havuz güvenliğine yönelik kuralların uygulamaları, kuruluşa ait olan tesislerde değerlendirilerek, onaylanmaktadır.

Denetimler; Güvenlik ve Risk Değerlendirmeleri, Kontrol, İzleme ve Eylemler, Kimyasal Maddelerin Seçimi, Güvenli Teslimat, Depolama, Taşıma ve Kullanım İşlemleri, Havuz Suyu, Eğitim ve Uzmanlık, Vaka, Kaza ve Acil Durumlar olarak tanımlanan kontrol listeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

sektörel belgelendirme hizmetlerimizi keşfedin