ruzgar_enerjisi

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi için düzenleyici çerçeve sürekli olarak değişmektedir. Bureau Veritas, kara ve deniz rüzgar enerjisi projelerinin ilgili yasal gereklilikleri karşılamasını sağlayan çeşitli hizmetler sunmaktadır.

RÜZGAR ENERJİSİ İÇİN YASAL GEREKLİLİKLERİN KARŞILANMASI

ZORLUKLARINIZ

Rüzgar, kanıtlanmış bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ancak karada ve denizde rüzgar enerjisi projeleri, belirli yasal düzenlemelere tabi karmaşık tesislerdir. Tasarımdan işletmeye kadar rüzgar enerjisi projenizin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında kalite ve ilgili standartlara uygunluk sağlamanız gerekir.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Rüzgar enerjisi çalışmaları, rüzgar türbini tipi belgelendirme, inşaat sahası denetimi ve durum tespiti gibi sertifikasyon hizmetlerimiz rüzgar enerjisi operasyonlarınızın emniyetli ve uyumlu olmasını sağlar.

  • Rüzgar enerjisi çalışmaları Rüzgar enerjisi projenizi çalışmalar yoluyla tanımlamak, riskleri daha iyi azaltmanıza ve projenizin uygulanabilirliğini belirlemenize yardımcı olabilir. Risk yönetimi danışmanlık hizmetleri ve desteği veriyoruz. Bu, rüzgar enerjisi proje çalışmalarınızın güvenilirliğini sağlamak için güvenlik ve çarpışma riski değerlendirmesi, çevresel etki çalışmaları ve deniz okyanusu inceleme çalışmalarını içerir.
  • Rüzgar türbini tipi belgelendirme Rüzgar türbininiz, güvenliğini kanıtlamak için uluslararası standartlara ve teknik şartlara uygunluğunu ispat etmelidir. Rüzgar türbini tasarımınızı, üretiminizi ve testlerinizi değerlendiren IEC 61400-22’ye dayanan tanınmış bir belgelendirme süreci sunuyoruz. Bu belgelendirme süreci, rüzgar türbini tipinizin, bileşeninizin veya prototipinizin uyumlu olmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

  • Rüzgar tedarik zinciri uygunluk değerlendirmesi Tedarik aşamasında kaliteyi korumak için karmaşık rüzgar tedarik zincirinizi daha iyi yönetmeniz gerekir. Tedarikçilerinizin teknik olarak teslim kabiliyetini sağlamak ve iş güvenliği ve sosyal sorumluluk konusundaki bağlılıklarını doğrulamak için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bu imalatçı muayenesi, satıcı teknik değerlendirmesi, kalite güvence-kalite kontrol (QA/QC) hızlandırması ve inşaat malzemesi testi hizmetlerini içerir.
  • İnşaat sahası denetimi Devreye alma aşamasını başlatmadan önce, ekipmanlarınzın ve tesislerinizin kalite ve güvenliği değerlendirilmelidir. Mevzuat gerekliliklerine uyulmasını sağlamak için gerekli malzemelerin, çizimlerin, kontrollerin ve beklenen performansların uygunluğunu doğrulayan denetim planlarını belirleyip teknik denetimleri koordine ediyoruz.
  • Operasyonel güvenlik Rüzgar enerjisi projenizin inşaatı tamamlandığında, tesisinizin uzun vadeli güvenliğini ve standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunu korumanız gerekir. Rüzgar enerjisi projenizinin durumunu uzun vadede korumanız için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetler hizmet içi denetim, bakım izleme, optimizasyon ve türbin denetimidir. Hizmetlerimiz ayrıca projenizin belgesinin geçerli kalmasını sağlamaya yardımcı olur.
  • Rüzgar türbinleri için durum tespiti Rüzgar türbinlerinde mal sahibi veya yatırımcı olarak, satın almalar veya mülkiyet değişikliğini içeren diğer işlemler sırasında bağımsız teknik uzmanlığa ihtiyaç duyarsınız. Durum tespiti hizmetlerimizle tüm teknik elemanlarınızı değerlendiririz. Bu hizmetler rüzgar ölçümleri, enerji verimi tahmini, gürültü ve gölge tahmini, izin, park kablolama ve şebeke bağlantısı, maliyet varsayımları gibi yönlerin gözden geçirilmesini içerir.