Sürdürülebilir Turizm

News

Bureau Veritas, GSTC-Akredite statüsü ile Sürdürülebilir Turizm için hizmet vermektedir

19.09.2022

Bureau Veritas Türkiye, GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterleri doğrultusunda akredite bir kuruluş olarak Türkiye’ye yayılmış en geniş denetçi ağı ile denetim, mevcut durum analizi ve bilgilendirme eğitim hizmetleri vermektedir.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. GSTC Kriterleri olarak bilinen sürdürülebilir turizmde küresel standartları yöneten GSTC ile imzalanan anlaşma ile Türk turizm sektörünün yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. Türkiye'yi sürdürülebilir turizmde ön plana çıkaran anlaşma, Türkiye'nin 2021 yılında imzaladığı Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olacaktır.

Programın ilk aşaması 2023'te faaliyete geçirmiş olup, programın tüm uluslararası standartların karşılanacağı 2030 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.
 

GSTC Nedir?

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi® (GSTC), sürdürülebilir turizmde en iyi uygulamaları gerçekleştirmek için çalışan ulusal ve bölgesel hükümetler, önde gelen seyahat şirketleri, oteller, tur operatörleri, STK'lar, bireyler ve topluluklar dahil olmak üzere çeşitli ve küresel bir üyeliği temsil eden bağımsız ve tarafsız, ABD'de kayıtlı kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi® (GSTC), GSTC Kriterleri olarak bilinen sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar oluşturur ve yönetir. Otel ve konaklama tesisleri için oluşturulan kriterler, turizmin koruma ve yoksulluğun azaltılması için bir araç olarak potansiyelini karşılamasını sağlarken, dünyanın doğal ve kültürel kaynaklarını korumak ve sürdürmek için herhangi bir turizm işletmesinin veya destinasyonun ulaşmayı hedeflemesi gereken yol gösterici ilkeler ve minimum gereksinimlerdir.

GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) standardı aşağıdaki GSTC bölümlerini içerir:

 • Sürdürülebilir Yönetim
 • Sosyoekonomik Etkiler
 • Kültürel Etkiler
 • Çevresel Etkiler

GSTC kriterleri listesine buradan ulaşabilirsiniz

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kapsamında Belgelendirme Süreci Aşamaları;

 • Başvurunun alınması
 • Sertifikasyon kapsamının tanımı
 • Denetim teklifinin iletilmesi
 • Sözleşmenin imzalanması
 • Ön denetim (isteğe bağlı): mevcut durumunuzun standartlara karşı yeterliliği
 • Sertifikasyon denetimi
 • Sertifikasyon denetiminin tatmin edici sonuçları üzerine 1 yıl geçerli bir sertifika verilmesi

Belgelendirme Süreci Aşamaları;

 • Başvurunun alınması 
 • Sertifikasyon kapsamının tanımı
 • Denetim teklifinin iletilmesi
 • Sözleşmenin imzalanması
 • Ön denetim (isteğe bağlı): mevcut durumunuzun standartlara karşı yeterliliği
 • Sertifikasyon denetimi 2 aşamada gerçekleştirilir:
  1. Aşama - kuruluşun belgelendirmeye hazır olduğunu doğrulamak için yapılan hazırlık incelemesi 
  2. Aşama - kuruluşun yönetim sistemi uygulamalarının etkinlik de dahil olmak üzere değerlendirilmesi 
 • 2. Aşama denetiminin  tatmin edici sonuçları üzerine 3 yıl geçerli bir sertifika verilir
 • Yönetim sisteminin standardın gerekliliklerini yerine getirmeye devam ettiğini doğrulamak ve sürekli iyileştirmeyi izlemek için gözetim denetimleri gerçekleştirilir
 • Yönetim sisteminin bir bütün olarak uygunluğunun ve etkinliğinin devam ettiğini teyit etmek için 3 yıl sonra yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilir
   

Akreditasyon

Nisan 2020’ de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), Bureau Veritas’ın GSTC Kriterlerine göre otel ve tur operatörlerini sertifikalandırmak için 'GSTC-Akredite' statüsüne ulaştığını duyurmuştur.

GSTC-Akredite statüsü, GSTC-Akredite belgelendirme kuruluşunun bağımsız ve güvenilir niteliğini sağlamak için, GSTC tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmış süreç ve prosedürleri takip ettiği bir sertifikasyon programı anlamına gelmektedir.