Sürdürülebilirlik Teknik Bülten ana sayfa

News

Sürdürülebilirlik Performansı: BV'nin Teknik Bülteni Yayınlandı

20.12.2022

Bureau Veritas'ın sürdürülebilirlik performansına ilişkin teknik bülteni yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik konusunda daha iyi katılım ve iletişim için etkili araçları sunar.

Sorumlu şirketler, paydaşlar ve tüketicilerle iletişim kurarken iki temel iletişim yöntemine sahiptir. Tüketiciler, satın aldıkları ürünler için sürdürülebilirlik referanslarını anlamanın hızlı ve basit yollarına ihtiyaç duyuyor. Şirketler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, sürdürülebilirlik iddialarının doğruluğunu anlamak ve doğrulamak için titiz raporlama standartlarına ihtiyaç duyar. Bu ayrıntılı raporlama, yeşil finansmana erişmek veya Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) endekslerini derlemek için giderek artan bir şekilde gereklidir. Bunlar ayrışık değildir ve genellikle her iki iletişim aracı da paydaşlarla ve pazarla ilişki kurmak için kullanılır.

Örnek olarak, çevre izin ve onaylarının olması, bir şirketi organik ürün satmaktan daha sürdürülebilir kılmaz. Her iki unsur da genellikle bir faaliyet lisansının parçasıdır, ancak şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunun bütünsel bir temsili değildir. Şirketler ve tüketiciler, bir ürünün veya firmanın sürdürülebilirlik seviyesinin göstergesi olarak etiketlerin ve yönetim sistemi sertifikasyonunun benimsenmesini benimsemiştir. Bu etiketler, şirketin işletme modeline veya ürünün tüketicinin değer ve beklentileriyle uyumuna ilişkin bir güven düzeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak şirketler tek başına bunlara güvenemez - gerçekten sürdürülebilir olmak için bir ürün veya tek bir işletim modelinin ötesinde sürdürülebilirliğe yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemeleri gerekir.

Bu teknik bültende, şirketlerin anlamlı bir ilerleme sağlamadaki değerleri olan ESG verilerinden nasıl yararlanabileceklerini keşfedeceksiniz. Ayrıca etiketler, sertifikasyon ve standartlar arasındaki farkları ve sürdürülebilirliği günlük operasyonlara nasıl entegre edeceğinizi de anlayacaksınız. Son olarak, Bureau Veritas'ın ESG ile ilgili konuları yöneten müşterilerini nasıl destekleyebileceğini öğreneceksiniz.

Teknik bülteni indirin

BV'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDAKİ UZMANLIĞI HAKKINDA DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN