News

Tüketici Ürünlerinde Güncel Haberler

07.09.2023

Image
children sleepwear

SOR 2016-169- Metod F-17- BOL KESİM ÇOCUK UYKU GİYSİLERİNİN KANADA ALEVLENEBİLİRLİĞİ

Test metodu, bol kesim çocuk uyku giysilerinin yanıcılık özelliklerinin test edilmesine yönelik yöntemi açıklamaktadır.

İLGİLİ BÜLTENE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Avrupa Komisyonu, gıdayla temas etmesi amaçlanan plastik madde ve malzemelere ilişkin (AB) 10/2011 sayılı Tüzüğü değiştirmek üzere (AB) 2023/1442 sayılı Tüzüğü yayınladı. Bu değişiklik 1 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan en önemli değişiklikler aşağıda sıralanmıştır

ilgili bültene buradan ulaşabilirsiniz

Avrupa Komisyonu, gıdayla temas etmesi amaçlanan plastik malzeme ve eşyalara ilişkin (AB) 10/2011 sayılı Tüzüğü değiştirmek üzere (AB) 2023/1627 sayılı Tüzüğü yayınladı. Bu değişiklik bis(2-etilheksil) sikloheksan-1,4-dikarboksilatı Birlik listesine ekler. Yönetmelik 31 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

ilgili bültene buradan ulaşabilirsiniz