yenilenebilir amonyak

News

Bureau Veritas Yenilenebilir Amonyak Sertifika Programını Başlattı

14.09.2023

Yenilenebilir Hidrojen Sertifika Programı'nın Ocak ayında başlatılmasının ardından Bureau Veritas, yenilenebilir enerjiden güvenli ve sürdürülebilir amonyak üretiminin sağlanmasına yardımcı olan Yenilenebilir Amonyak Sertifika Programını duyurdu.

Amonyak, özellikle gübre üretiminde onlarca yıldır üretilmekte ve kullanılmaktadır. Şu anda, üretiminde ana kaynak olarak doğal gaz kullanılıyor ve bu, küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının %1,3'ünü oluşturuyor1.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının suyun elektrolizi yoluyla hidrojen üretmesi ve bunu havadan alınan nitrojenle amonyağa dönüştürmesi, geleneksel amonyak üretimine sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir alternatif sunuyor. Bu nedenle yenilenebilir enerjiyi depolamak ve taşımak için güçlü bir enerji taşıyıcısı olarak görülüyor. Birçok yenilenebilir hidrojen geliştiricisi, amonyağı kullanmanın geleneksel yollarının ötesinde çeşitli kullanımlar için hidrojenin amonyağa dönüştürülmesini öngörüyor. Örneğin, bir enerji vektörü olarak (daha sonra tekrar hidrojene ayrıştırılır), gemiler için düşük karbonlu bir yakıt olarak veya elektrik üretimi için birlikte yakılan bir yakıt olarak kullanılabilir.

Amonyağa dönüşüm için hidrojenin bu genişletilmiş kullanımı, amonyağın üretilme şekli konusunda şeffaflık sağlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. BV Yenilenebilir Amonyak sertifikasyon programının amacı, güveni şekillendirerek hidrojen enerjisinin geliştirilmesine ve uluslararası ticarete katkıda bulunmaktır. Yenilenebilir Amonyak sertifikasının ön koşulu, kullanılan hidrojen hammaddesi için Bureau Veritas tarafından Yenilenebilir Hidrojen sertifikasyon programının başarıyla tamamlanmasıdır. Güvenlik, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir girdi, hem hidrojen hem de amonyak planı için zorunlu kriterlerdir. Ayrıca amonyak için karbon yoğunluğunun 0,5 kg CO2eq/kg'ın altında olduğu gösterilmeli ve kanıtlanmalıdır.

Tasarım aşamasından itibaren geçerli olan BV Yenilenebilir Amonyak sertifikasyon programı aynı zamanda geliştiricilerin erken aşama finansmanını çekme ihtiyacını karşılamak için "banka güvenilirliği" kanıtı da sağlıyor.

Laurence Boisramé, Bureau Veritas Küresel Hidrojen Direktörü: “Enerji geçişinde yenilikçiliği ve müşteri odaklılığı teşvik etme stratejimizi sürdürerek, yenilenebilir amonyağa yönelik sertifikasyon planımızı yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Bu şema, yenilenebilir hidrojen hammaddesi ile amonyak üreten tesislerin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Güvenlik ve ÇSY yönlerini birleştirerek yaşam döngüsü değerlendirmesi perspektifinden karbon ayak izini ve diğer çevresel etkileri kapsıyor.”

Bir İşletmeden İşletmeye ve İşletmeden Topluma şirketi olarak, 400.000 müşterimizin daha sürdürülebilir işlere ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru yolculuklarında daha verimli, daha yöntemli ve daha güvenilir olmalarını destekliyoruz.

Yenilenebilir Enerji için Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz

1: International Energy Agency - Ammonia Technical Roadmap