Green leaf

Green Check - Yeşil Kontrol Sertifikası

Bureau Veritas, “İşletmeden İşletmeye ve İşletmeden Topluma” hizmet şirketidir. Misyonumuz işletmeler, kamu otoriteleri ve tüketiciler arasındaki güveni şekillendirmektir. Denetim ve belgelendirme hizmetlerinde bir dünya lideri olarak, dünya çapında 400.000 müşterimizi daha sürdürülebilir iş ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru yolculuklarında daha verimli, daha metodik ve daha güvenilir olmaları için destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik hizmetleri, hem özel hem de kamu kuruluşlarına sürdürülebilirlik hedeflerini uygulama, ölçme ve gerçekleştirme konusunda yetki verdiğimiz Yeşil Çizgi Hizmet ve Çözümlerimizin bir parçasıdır.

Bureau Veritas ve iş dünyasında daha iyi bir geleceği şekillendirmek için etkili olmak ve bu yolda değişim ve dönüşüm yaratmak üzere çalışan, kar amacı gütmeyen, lider sürdürülebilirlik merkezi Sürdürülebilirlik Akademisi, Green Check - Yeşil Kontrol Sertifikasını hayata geçirmiştir.

Green Check – Yeşil Kontrol Sertifikası, işletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini ve başarılarını doğrulamak ve teşvik etmek için geliştirilmiş bir sertifika programıdır.

Green Check – Yeşil Kontrol Sertifikası alan kurumlar, çevresel duyarlılık konusunda yaptığı çalışmaları şeffaf bir denetim sürecine açmaktadırlar. 

avantajlar

  • ​sektörde sürdürülebilir rekabet avantajı​
  • işlerini bugünün değerleri ile uyumlaştırma​
  • yeni müşteri kazanma​
  • yeni ürün ve hizmet sunabilme​
  • artan müşteri memnuniyeti (NPS)​
  • artan kurumsal itibar​
  • artan karlılık​
  • yönetişim standartları​
  • sürdürülebilir iş avantajları

Green Check – Yeşil Kontrol Sertifikası, alışveriş merkezleri, ofisler, mağazalar, banka şubeleri, bayiler ve perakende noktalarını kapsamaktadır. Bureau Veritas tarafından yapılan şeffaf ve bağımsız denetimler sonucunda, Green Check – Yeşil Kontrol sertifikası alan kurumlar, çevresel duyarlılık konusunda yaptıkları çalışmaları topluma sunabilmektedir.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZİ KEŞFEDİN