su ayak izi

ıso 14046

su ayak izi

Kuruluşunuzun su yönetimi stratejilerinin geliştirilmesini destekliyoruz.

SU AYAK İZİ

Günümüzde iklim değişikliği ile mücadele konusu dünya ülkelerinin en önemli gündem maddelerinden birisidir ve su kaynaklarının doğru yönetimi artık en küçük ölçekten en küresele herkesin sorumluluğudur.

Su Ayak İzi kavramı, kuruluşların ürün, hizmet ve süreçlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca tükettikleri temiz su miktarını ifade etmektedir.

ISO 14046 ise su ayak izinin izlenmesi, hesaplanması ve raporlanması konusundaki ilkeleri, gereklilikleri ve kılavuzları ile çerçeve oluşturan bir standarttır. Kuruluşların yaşam döngüsü yaklaşımı ve suyla ilgili çevresel etkilerini değerlendirmesini ve su kullanımını etkin yönetmesi için olanak sağlar.

Faydalar

  • Tüketim, maliyet düşürme yoluyla verimlilik sağlanması
  • Organizasyonel, ürün ve hizmet ayak izi sayesinde yenilikçilik
  • Stratejik, karar vermede güvenilir dayanak oluşturma
  • Uzun vadeli, iklim değişikliği azaltma stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması
  • İç ve dış iletişim için su ayak izi verilerinin doğruluğu
  • Güvenilir, su ayak izi sayesinde geliştirilmiş güvenilirlik
  • Su tüketimi, bilinçli bir kuruluş olarak geliştirilmiş hesap verebilirlik ve itibar

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZİ KEŞFEDİN